Obsah

Späť

Návrh záverečného účtu za obec Breza za rok 2016

Vyvesené: 29. 5. 2017

Dátum zvesenia: 16. 6. 2017

Späť