Obsah

Späť

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
podľa volebných obvodov

Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja  zasiela1) podľa § 141
ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov:

 

 

Volebný obvod č. 7

Meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov politickej strany 3)

 1. Milan Bugan, PhDr., 43 r., obchodný manažér, Vavrečka, Slovenská národná strana
 2. Danica Hollá, Ing. arch., 52 r., autorizovaná architektka, Námestovo, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova
 3. Igor Janckulík, Bc., 49 r., poslanec NR SR, Krušetnica, nezávislý kandidát
 4. Ján Kadera, Ing., 60 r., primátor mesta, Námestovo, Smer - sociálna demokracia
 5. Emil Kupčík, 45 r., živnostník, stavbyvedúci, Zubrohlava, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
 6. Vladimír Lubas, 64 r., podnikateľ, Námestovo, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova
 7. Albín Maslaňák, Ing., 59 r., starosta obce, Oravské Veselé, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova
 8. Viera Mazúrová, Ing., 56 r., ekonómka, Oravská Lesná, nezávislá kandidátka
 9. Ľubomír Meško, 39 r., SZČO - elektrikár, Bobrov, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
 10. Marek Noga, 26 r., živnostník, Oravská Lesná, Vzdor - strana práce
 11. Mária Olešová, PaedDr., Ing., 49 r., prednostka Okresného úradu Námestovo, Krušetnica, nezávislá kandidátka
 12. Peter Paško, 34 r., robotník, Babín, Most ‑ Híd
 13. Július Piták, Ing., 48 r., starosta obce, Rabča, Smer - sociálna demokracia
 14. František Plevják, 43 r., SZČO, Oravská Polhora, nezávislý kandidát
 15. Dávid Romaňák, Ing., 27 r., manažér, Oravské Veselé, Slovenská národná strana
 16. Milan Rypák, Ing., 56 r., technik, Zákamenné, Slovenská národná strana
 17. Jozef Slovík, JUDr., 48 r., policajt, Bobrov, nezávislý kandidát
 18. Peter Socha, 48 r., samostatne hospodáriaci roľník, Hruštín, Slovenská národná strana
 19. Jozef Straka, 63 r., starosta obce, Lomná, nezávislý kandidát
 20. Michal Strnál, Ing., 33 r., starosta obce, Oravská Polhora, nezávislý kandidát
 21. Alojz Strýček, Mgr., 62 r., občiansky aktivista, senior, Oravská Polhora, nezávislý kandidát
 22. Anna Sumegová, Mgr., 52 r., špeciálna pedagogička, Námestovo, Slovenská národná strana
 23. Jozef Vajdiar, Ing., 36 r., manažér, Námestovo, Nový parlament
 24. Milan Vrábeľ, Ing., 55 r., starosta obce, Zákamenné, Smer - sociálna demokracia
 25. Rastislav Zanovit, MUDr., 43 r., všeobecný lekár, Námestovo, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Žiline

Dátum:

20. 9. 2017

     

                                                                                                     

Monika Lacúchová

predsedníčka volebnej komisie

podpis

odtlačok pečiatky volebnej komisie

 

 

1) Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán a každej obci patriacej do územného obvodu samosprávneho kraja.

Vyvesené: 6. 10. 2017

Dátum zvesenia: 4. 11. 2017

Späť