Obsah

Späť

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja

Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja  zasiela1) podľa § 146
ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja:

Meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov politickej strany3)

 

  1. Juraj Blanár, Ing., 51 r., predseda Žilinského samosprávneho kraja, Žilina, Smer - sociálna demokracia
  2. Peter Cibulka, Mgr., 35 r., dramaturg a manažér, Žilina, nezávislý kandidát
  3. Kristián Hoffmann, Mgr., 40 r., prírodovedec, geograf, Žilina, Strana zelených Slovenska
  4. Erika Jurinová, Ing., 46 r., poslankyňa NR SR, Nižná, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova
  5. Anton Martvoň, Mgr., PhD., 37 r., právnik a vysokoškolský pedagóg, Dolný Kubín, nezávislý kandidát
  6. Ján Mikolaj, prof., Ing., CSc., 64 r., univerzitný profesor, Žilina, Slovenská národná strana
  7. Marián Murín, 50 r., starosta obce, Mútne, nezávislý kandidát
  8. Stanislav Pirošík, 29 r., projektový manažér technických izolácií, Valaská Dubová, Vzdor - strana práce, Komunistická strana Slovenska
  9. Peter Sagan, 33 r., asistent poslanca NR SR, Žilina, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko

 

 

 

 

V

Žiline

Dátum:

20. 9. 2017

     

 

 

 

                                                                                                     

Monika Lacúchová v. r.

predsedníčka volebnej komisie

podpis

odtlačok pečiatky volebnej komisie

 

1) Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán a každej obci patriacej do územného obvodu samosprávneho kraja.

2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

Vyvesené: 6. 10. 2017

Dátum zvesenia: 4. 11. 2017

Späť