Obsah

Oznámenie o určení počtu poslancov

Typ: ostatné
OZNÁMENIE
o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
15. novembra 2014

Oznámenie o určení počtu poslancov

 

  

Obec   B R E Z A

 

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

15. novembra 2014

Obecné  zastupiteľstvo v     B R E Z E

podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením  zo  dňa 6. júna  2014 č. 2/2014  určilo, že Obecné  zastupiteľstvo v BREZE bude mať celkom  9  poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Breze  dňa 08.09.2014 


Vytvorené: 5. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 4. 8. 2017 23:33
Autor: