Menu
Obec Breza
ObecBreza
hore

Petícia občanov Hornej Oravy

Petícia občanov Hornej Oravy 1

proti návrhu zaradenia lokality SKUEV4024 Podhorské lúky Hornej Oravy do národného zoznamu území európskeho významu

My, podpísaní občania prihlásení na trvalý pobyt v obciach Hornej Oravy, realizujúci Petičné právo podľa čl.27 Ústavy SR ako jedno zo základných práv a slobôd a jednu zo základných foriem priamej demokracie žiadame Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, aby upustilo od zámeru zaradiť lokality  SKUEV4024 Podhorské lúky Hornej Oravy do národného zoznamu území európskeho významu. Obdobné podhorské lúky v krajinách Európy ako Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko sú intenzívne a s primeranou ohľaduplnosťou obhospodarované, neplatia v nich obmedzenia, aké zamýšľa na vlastníkov, správcov a nájomcov podhorských lúk Hornej Oravy uvaliť Ministerstvo životného prostredia SR, sú zdrojom udržania pracovných miest v poľnohospodárstve a priaznivý  stav týchto lúk vedie k ekologicky a rekreačne vyváženému stavu krajiny a biotopov.


1. VYJADRUJEME  NESÚHLAS so zaradením lokality SKUEV4024 Podhorské lúky Hornej Oravy  do národného zoznamu území európskeho významu a ide o hrubý zásah a svojvôľu Ministerstva životného prostredia SR do ústavou SR zakotveného práva vlastníkov Podhorských lúk Hornej Oravy rozhodovať o spôsobe využitia a obhospodarovania tohto územia. Ak sa niektoré takéto biotopy v SR zachovali, tak nie vďaka postupom štátnej ochrany prírody, ale vďaka ekologicky priaznivému a ohľaduplnému hospodáreniu na týchto pozemkoch zo strany ich vlastníkov, nájomcov, či správcov. 


2. NAMIETAME proces zaradenia lokality SKUEV4024 Podhorské lúky Hornej Oravy  do národného zoznamu území európskeho významu so zmarením možnosti uplatnenia práv vlastníkov podľa článku 20 Ústavy SR, ako aj práv správcov, nájomcov týchto pozemkov podľa Zákona č.504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, práv obcí v ktorých katastrálnom území sa dotknuté  pozemky nachádzajú z nasledovných dôvodov :

  1. Návrh na zaradenie SKUEV4024 Podhorské lúky Hornej Oravy do národného zoznamu území európskeho významu nebol prerokovaný so zástupcami obcí z pohľadu preskúmania súladu s rozvojovými dokumentmi obce (územné plány, programy rozvoja obce, koncepcie rozvoja) a návrh vo viacerých častiach je v rozpore s týmito dokumentmi.
  2. Spôsobom prerokovania boli obmedzené práva vlastníkov, správcov, nájomcov dotknutých pozemkov na uplatnenie riadneho vyjadrenia k predkladanému návrhu, nakoľko prejednanie s vlastníkmi nebolo uskutočnené dostupnou formou v jednotlivých dotknutých obciach.
  3. Dotknutí vlastníci, správcovia, nájomcovia dotknutých pozemkov boli oslovení verejnou vyhláškou a oboznámení len s neúplným návrhom, nakoľko spracovaný zámer nebol zverejnený v rozsahu, ktorý ukladá zákon, dotknutí vlastníci, správcovia, nájomcovia dotknutých pozemkov sa nemohli s ním riadne a včas oboznámiť a následne zaujať relevantné stanovisko, čím boli ukrátení na svojich právach.

 

  1. Na základe spoločného zisťovania nás občanov vo väčšine označených pozemkov uvedených  v prílohe oznámenia Ministerstva životného prostredia 10580/2021-6.1 zo dňa 10.8.2021 nebola existencia chránených druhov rastlín, živočíchov a biotopov v navrhovanom území dostatočne identifikovaná a hodnoverne preukázaná.


3. Návrh  Ministerstva životného prostredia SR zaradiť lokality SKUEV4024  Podhorské lúky Hornej Oravy do národného zoznamu území európskeho významu ako pokusný projekt, ktorý má priniesť finančné prostriedky len úzkej skupine tzv. ochranárov, nie je podložený žiadnym konkrétnym praktickým výsledkom zlepšenia jestvujúcich pomerov v krajine, kde sa takýto zámer zrealizoval, neopiera sa o postoj žiadneho spokojného vlastníka pozemkov údajného  európskeho významu, kde sa takéto zaradenie uskutočnilo a nesie znaky pokusov oklieštiť práva vlastníkov pozemkov cez prizmu údajného zámeru ochrany prírody.

4. Ak Ministerstvo životného prostredia má záujem  konkrétne lokality ako SKUEV4024  Podhorské lúky Hornej Oravy zaradiť do národného zoznamu území európskeho významu má sa prednostne pokúsiť tento model realizovať na pozemkoch vo vlastníctve SR a až na podklade jednoznačne presvedčivých výsledkoch takéto projektového pokusu starostlivo prejednať takéto  rozšírené zaradenie pozemkov s jednotlivými súkromnými vlastníkmi.

5. Skutočne cenné biotopy  Podhorských lúk sa nachádzajú  predovšetkým v blízkosti súčasných národných parkov,  TANAP,  NAPANT, PIENAP,  ktoré mnohé pozemky boli priamo vo vlastníctve štátu,  ktoré  však  štát  svojou proklientskou politikou a štátna ochrana prírody svojou pasivitou umožnili v posledných desaťročiach  nadobudnúť  špekulantom a developerským skupinám.  Práve  k týmto územiam by sa mala začať upierať snaha štátnej ochrany prírody a v týchto plochách by sa malo pristúpiť k nastoleniu ochrany skutočne cenných biotopov Podhorských lúk.   

 

Petičné hárky na podpis sú k dispozícii na obecnom úrade v pracovné dni od 07.00 hod. do 15.00 hod.

Dátum vloženia: 29. 10. 2021 7:30
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 10. 2021 8:19
Autor: Správce Webu

Aktuálne

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Zahraj si hru

Zahrajte sa jednoduchú vedomostnú hru o našej obci

Čakajú Vás v nej štyri otázky, ktoré otvoríte kliknutím na "smajlíky". Otázky musíte zodpovedať, aby ste vedeli vyriešiť záverečnú úlohu, ktorú otvoríte kliknutím na názov obce. Hru otvoríte načítaním QR kódu. Na to, aby ste sa mohli zahrať, potrebujete byť pripojení na internet a mať čítačku QR kódov.

QR

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:76
TÝŽDEŇ:1032
CELKOM:532081

MUNIPOLIS

oznamy

Certifikát

certifikát

Triedenie odpadu

banner

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 30. 11. 2023
slabé sneženie -2 °C -9 °C
piatok 1. 12. sneženie 1/-4 °C
sobota 2. 12. sneženie 0/-4 °C
nedeľa 3. 12. sneženie -4/-14 °C