Obsah

Sčítanie obyvateľstva

Typ: ostatné
Sčítanie obyvateľstva 1Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov. Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám. Po prvýkrát výlučne elektronicky – sám, na kontaktnom mieste alebo s asistovanou službou.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021. V praxi to znamená, že ak sa narodí dieťa po polnoci 1. januára, nesčíta sa.

Obyvateľ sa má prioritne sčítať sám vyplnením sčítacieho formulára pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia. 

Informácie k SODB nájdete na adrese www.scitanie.sk.


Vytvorené: 15. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 15. 2. 2021 10:54
Autor: Správce Webu