Obsah

Ing. Veronika Kubašová


Úloha v org. štruktúre

Obený úrad Breza - Administratívna pracovníčka
Breza 56, Breza

Komisia kultúry - Člen