Obsah

Prvý výmenný pobyt v Ostraviciach 31.5. – 1.6.2018

Vo štvrtok ráno vycestovala skupina 20 žiakov a 2 pedagógov z našej školy na výmenný pobyt do Čiech. Navštívili družobnú obec Ostravice a žiakov základnej školy. Po príchode tu mali pripravený bohatý program. Najskôr si prezreli novovybudovaný moderný skleník s výkladom o jeho funkcii a všetkých moderných prvkoch na ovládanie režimu. Následne pracovali pri zbere vypestovanej zeleniny na výrobu šalátov. Učili sa poznávať podľa chuti a čuchu vypestované bylinky. Súťažili v zmiešaných družstvách pri určovaní rôznych druhov byliniek využiteľných pri príprave jedál.

Nacvičovali rozsádzanie predpestovaných sadeníc bazalky. Spoločne navrhli výsadbu kvetinového záhonu z odporúčaných druhov rastlín v okolí skleníka. Spoločnými silami vysadili záhon podľa víťazného návrhu.

V kuchynke sa tiež nezaháľalo a pripravovali sa chutné zeleninové šaláty z dopestovanej zeleniny. Poslúžili ako občerstvenie pre všetkých  pri spoločných hrách v areáli školy.

Podvečer deti absolvovali Dobrodružnú cestu s guličkou a večer ich čakalo letné kino.

V piatok ráno už slovenské a české deti vyrazili spoločne do obory na Bílé. V sprievode lesníkov si pozreli oboru, známe i menej známe druhy zvierat. Vypočuli si množstvo nových informácií o ochrane lesa a jeho obyvteľov.

Popoludní sa noví kamaráti rozlúčili. Deti z Brezy odovzdali pozvanie na pobyt deťom z Ostravíc.

 

 

Prvý výmenný pobyt v Breze 14.6.-15.6.2018

Ostravickí žiaci navštívili Brezu plní očakávaní. Mali prichystaný bohatý program, na ktorý sa už dopredu tešili. Vyučovanie v Breze bolo prispôsobené návšteve. Po príchode sa žiaci z Brezy a Ostravícrozdelili do troch zmiešaných skupín. Pracovali v dielňach aj v pripravených triedach. Vyrábali výrobky z drôtu, z dreva aj z kombinovaných materiálov – drevo, plast. Podľa pripravených postupov vyrobili drevený stojan na perá v tvare psíka; z drôtu, dreva a plastu vyrobili Stromčeky šťastia; z dreva a plastu zase múdre sovy. Popoludnie bolo venované športu. Deti zápolili vo vybíjanej aj florbale. Večer sa spolu zabávali na juniálese v kultúrnom dome.

Vo štvrtok sa spoločne žiaci z Brezy aj Ostravíc zúčastnili exkurzie na SOŠ technickej v Námestove.Privítal ich p. riaditeľ Piták, ktorý im predstavil školu a učebné aj študijné odbory, ktoré škola vyučuje. Nasledovali ukážky vyučovacích hodín v moderných učebniach. Vyučujúci im predstavili prácu a programovanie CNC strojov, vytvorenú súčiastku si mohli žiaci vziať so sebou. V ďalšej učebni si prezreli modely rodinných domov, oboznámili sa s najnovšími programami, ktoré využívajú v odbore staviteľstvo. Na záver modelovali výstavbu rodinného domu, videli prácu 3D tlačiarne, vyskúšali si vytlačené predmety. Po prehliadke učební pre študijné odbory sa žiaci pod vedením odborného sprievodcu presunuli do dielní, kde videli ukážky práce tesárov, inštalatérov, maliarov, obrábačov kovov.       

 

 

 

Druhý výmenný pobyt v Ostraviciach 26.9.-27.9. 2018

V dňoch 27. 9. 2018 – 28. 9. 2018 sa našich 20 žiakov ôsmeho a šiesteho ročníka zúčastnilo výmenného pobytu v Ostraviciach.

Po príchode do základnej školy sa zapojili do pripravených činností spolu s českými kamarátmi. Rozdelili sa do zmiešaných pracovných skupín. Pod vedením p. Jandačku  pracovali v skleníku. Pleli a pripravovali pôdu záhonov, vysadili jesenný záhon. Upravovali kvetinový záhon v okolí skleníka. V kuchynke piekli pizzu s použitím vypestovanej zeleniny zo skleníka. Nové recepty na zdravú pizzu sa všetkým nielen zapáčili, ale takáto pizza im aj veľmi chutila. Popoludní súťažili v cezpoľnom behu a večer relaxovali v bazéne. Druhý deň navštívili SOŠ vo Frýdku Místku. Oboznámili sa so študijnými a učebnými odbormi vyučovanými na danej škole. V praktických ukážkach si prezreli aranžovanie svadobnej výzdoby, dojenie kravy, či kováčsku vyhňu. Videli prácu lesných robotníkov, v  lese už budú vedieť zakladať švédsky oheň. Najviac sa im páčila dielňa so starým kombajnom a ukážka rôznych druhov orby priamo na poli.

 

 

 

Tretí výmenný pobyt v Ostraviciach 22. 10. -23. 10. 2018

V dňoch 22. 10. -23. 10. 2018 sa 20 žiaci našej školy zúčastnili návštevy družobnej školy v Ostraviciach. Opäť mali pripravený zaujímavý program, ktorého sa zúčastňovali spolu s českými žiakmi. Po príchode do školy sa zapojili do projektového vyučovania „ Dýňovýden.“

Pracovali v kuchynke pri príprave zdravých jedál s využitím dyne. V dielňach vyrábali svietniky a iné jesenné ozdoby. Celá škola vyrezávala dyne do rôznych tvarov a následne ich vystavili v parku pred školou.  Popoludní žiaci  navštívili rezbársku výstavku priamo v Ostraviciach. Večer súťažili proti sebe slovenský a český tím v zaujímavom česko-slovenskom kvíze venovanom 100 rokom republiky.

Druhý deň žiaci navštívili lesnú škôlku a areál záhradníctva v Ostraviciach. P. Jandačkaich oboznámil s množstvom tradičných aj menej známych drevín a kríkov, podmienkami ich pestovania. Popoludní sa rozlúčili s kamarátmi z Čiech a už teraz sa tešia na návštevu českých detí u nás.

 

 

Druhý výmenný pobyt v Breze : 28. 11. - 29. 11. 2018

V dňoch 28. 11. a 29. 11. 2018 sa konal druhý výmenný pobyt žiakov z Ostravíc u nás. Prvý deň sa po srdečnom uvítaní žiaci rozdelili do zmiešaných skupín. V kuchynke sa venovali tradičným vianočným zvykom. Piekli vianočné oblátky a zdobili medovníčky. Starý stroj a spôsob prípravy vianočných oblátok im predstavila p.  D. Brontvajová. Žiaci si mohli sami vyskúšať ako sa tieto dobroty pečú aj točia do trubičiek. Spôsoby zdobenia medovníčkov predviedli študentky SOŠ EDUCO Námestovo, ktoré svoje umenie učili aj zdobeniachtivých žiakov pod vedením Ing. Chorvátovej. V dielňach žiaci súťažili v 3 zmiešaných družstvách . Pracovali na výrobku z dreva : podložke pod hrniec. Podľa technologického postupu vyrábali presne jednotlivé diely, ktoré skompletizovali a podložka musela spĺňať funkčnosť aj estetické hľadisko. Víťazmi sa stalo družstvo č. 2.

Popoludní navštívili krásnu výstavu starých pracovných nástrojov, náradí a strojov u p.A . Volčeka. Milým sprievodným slovom oboznámila žiakov s celou expozíciou bývalá pani riaditeľka M. Volčeková, za čo jej ďakujeme. Neskôr sa žiaci presunuli do budovy ZŠ, kde mali pripravené popoludnie spoločenských hier a športové aktivity.

Vo štvrtok sa spoločne žiaci z Ostravice a Brezy zúčastnili exkurzie na SOŠ EDUCO Námestovo, kde bol pre nich pripravený bohatý program. Po úvodnom oboznámení  s areálom školy pod vedením p. zástupkyne Ing. Kozákovej,  ich oboznámila so študijnými a učebnými odbormi, ktoré sa dajú u nich študovať a ako sú žiadané na trhu práce. Priblížila im aj systém duálneho vzdelávania, s ktorým škola začne od nového školského roku. Následne sa žiaci rozdelili do skupín pod vedením lektorov a hostesiek.  Vyskúšali si písanie desiatim prstami na klávesnici, prestieranie stolov, skladanie servítok do rôznych tvarov, súťažili v rozpoznávaní druhov pohárov, tanierov, či príborov. Cukrárky im predviedli výrobu ozdôb na torty, barman namiešal nealko drinky. Spoločné stretnutie sme ukončili na Pohode, kde nám českí kamaráti rozdali vianočné blahoželania, ktoré sami vyrobili.

 

Tretí výmenný pobyt v Breze 14.2.-15.2. 2019

Tretí výmenný pobyt žiakov z družobnej školy Ostravice sa konal v dňoch 14. 2. – 15. 2. 2019. Po príchode žiakov srdečne privítala riaditeľka školy PaedDr. E. Rabčanová a oboznámila ich s programom spoločného stretnutia. Žiaci sa rozdelili do zmiešaných skupín. Pracovali v dielňach a v kuchynke. V dielňach vyrábali výrobok z plastu. Podľa technologického postupu vyrobili z plexiskla obuvák. Následne si vyskúšali tvarovanie plastov horúcim vzduchom. V kuchynke pripravovali nielen pokrmy  studenej kuchyne, ale upiekli aj sladké dobroty. Popoludní navštívili prevádzku Združenia Biela Orava na následné triedenie separovaného odpadu, kde im celý postup a linku predstavil Ing. M. Vrábeľ. Večer sa všetci zabávali na Valentínskom plese. V piatok ráno 20 českých a 20 našich žiakov cestovalo spoločne do Dolného Kubína – Kňažej. Navštívili SOŠ polytechnickú, kde  mali pripravenú zaujímavú aj zábavnú exkurziu. Všetkých srdečne privítal zástupca riaditeľa Ing. Hládek . Po úvodnom oboznámení so školou, študijnými a učebnými odbormi, systémom duálneho vzdelávania sa rozdelili do skupín. V sprievode lektorov si prešli odborné učebne aj dielne. Videli programovanie CNC strojov, presné obrábanie dreva. Súťažili nielen v logických, technických a elektrotechnických úlohách, ale aj v praktických činnostiach. Tento typ exkurzie sa žiakom veľmi páčil. Tak, ako aj následná exkurzia v závode Miba. Videli moderné výrobné prevádzky práškovej metalurgie, automatizované a robotické pracoviská.

 

Štvrtý výmenný pobyt v Ostravici  21.3.-22.3. 2019

V dňoch 21.03.-22.03.2019 sme sa  zúčastnili 4.výmenného pobytu v našej družobnej škole v Ostravici. Opäť na nás čakal pestrý program, ktorý si pre nás prichystali naši priatelia. Hneď po príchode sa žiaci rozdelili do skupín, kde ich čakali rôzne aktivity – maľovanie kraslíc tradičnou voskovou technikou, pečenie veľkonočných koláčov, práca v skleníku. Po obede a krátkom oddychu sme sa vybrali na nenáročnú túru, na ktorej si učitelia pripravili rôzne otázky, na ktoré museli žiaci odpovedať. Večer sme zavŕšili návštevou krytej plavárne v neďalekom zariadení. Deň ubehol ako voda a unavení sme sa vrátili do hotela Freud, kde sme boli ubytovaní. Na druhý deň nás opäť čakal program. Po raňajkách sme sa vybrali na exkurziu do Nošovíc – na miestnom družstve si žiaci vypočuli krátku prednášku o práci a pozreli si areál. Obec Nošovice leží 7 km východne od okresného mesta Frýdek-Místek.Severomoravská dedina Nošovice bola povestná pivom Radegast a prvotriednou nošovickou kapustou. Nošovické„kysanézelí“ sa vyrába z hlávkovej kapusty mliečnym kvasením. Výrobok je výnimočný svojou chuťou a farbou, ktoré sú dané prostredím, v ktorom je základná surovina – biela kapusta, pestovaná. Od roku 2006 je nošovická kyslá kapusta zapísaná do registra chránených označení pôvodu. To znamená, že je presne daná receptúra a katastrálne oblasti, na ktorých sa môže pestovať. Žiaci sa mali možnosť oboznámiť s technologickým postupom výroby kapusty a ešte nás čakala návšteva neďalekého kravína, kde sa žiaci oboznámili s chovom poľnohospodárskych zvierat. Určite najväčším zážitkom bola možnosť pohladiť malé teliatka, ktoré mali svoje samostatné príbytky. Po spoločnom obede sme sa rozlúčili s našimi českými priateľmi a tešíme sa na ďalšiu návštevu, tentokrát na našej škole.

Štvrtý výmenný pobyt v Breze 25. 4. - 26. 4. 2019

Deti z Ostravice k nám prišli vo štvrtok. Po privítaní a občerstvení sa rozdelili spolu s našimi žiakmi do troch skupín.  V kuchynke pripravili veľkonočnú syrovú hrudku a zdravé zeleninové šaláty. V dielňach spoločne vyrobili domčeky pre čmeliaky, ktoré si zobrali do areálu školy v Ostravici aj do nového skleníka.  Zhotovili pekné zvonkohry z odpadových plastových materiálov, z drôtu vyrobili nádherné prstene. Pri príležitosti Dňa Zeme spolu s našimi žiakmi vytvorili prezentáciu : Globálne problémy ľudstva, so zameraním na odpady a plasty.

V popoludňajších hodinách absolvovali túru na Brabírku. Postup výstavby novej drevenej rozhľadne popísal p. Marek Voška, ktorý sa venoval práci tesárov a kladeniu šindľov.

V piatok absolvovali deti exkurzie do výrobných podnikov : Kotly Lokca – spoločnosť sa zaoberá výrobou teplovodných kotlov zváračskými, klampiarskymi prácami; Drevovýroba Andrej Náčin – výroba nábytku na mieru.

Piaty výmenný pobyt v Ostravici 30.5. – 31. 5. 2019

Posledný pobyt v Ostravici bol ako vždy vynikajúci. Po príchode vo štvrtok deti pracovali s kamarátmi v skupinách. Pracovali v skleníku, v kuchynke a na políčku. Do skleníka vysádzali mladé rastlinky, na políčku zakladali zeleninový záhon. V kuchynke pripravili chutné ovocné koláče. Popoludní mali bohatý program na športovom ihrisku. Večer v telocvični premietali film Coco. V piatok spoločne s českými kamarátmi cestovali žiaci do Ostravy. Navštívili tu SOŠ zahradnícku. Vyskúšali si aranžovanie kytíc, výrobu papiera, farbenie textilu,... Oboznámili sa so študijnými odbormi a  prezreli si rôzne typy záhrad.

Piaty výmenný pobyt v Breze 6.6. – 7.6. 2019

Posledné spoločné stretnutie v Breze. V škole sme sa privítali a rozdelili žiakov do zmiešaných skupín. Pracovali v kuchynke a v dielňach. V kuchynke pripravili tradičné oravské jedlo – kapustníky a upiekli zdravý jablkový koláč. V dielni pracovali s plastom a kovom. Z plastu vyrobili kliešte na cukor, z medeného kovového plechu vyrobili ozdobnú krabičku.

Popoludnie  strávili deti spoločne na ihrisku pri škole. Športovali, súťažili a zabávali sa až do večera. V piatok sme českým aj našim žiakom priblížili tradičné slovenské remeslá. Navštívili sme Múzeum oravskej dediny v Zuberci. Ukázali a popísali nám prácu hrnčiarov, drotárov, rezbárov, odlievanie kovov, tkanie kobercov, maľbu na sklo, výrobu sviečok, mletie obilia. Mnohé techniky a remeslá si žiaci mohli sami vyskúšať, čo sa im aj veľmi páčilo.

Rozlúčili sme sa spoločným obedom a kamarátskymi pozdravmi.