Obsah

ECHO Breza

 

Na podnet zástupcov Obecného úradu v Breze, ako aj viacerých dobrovoľných aktivistov zastupujúcich kultúrny, spoločenský a športový život v obci Breza, došlo po spracovaní stanov dňa 26.03.2003 ku zaregistrovaniu Občianskeho združenia s názvom „ECHO Breza“ príslušným odborom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Už samotný názov združenia, v ktorom bol výstižný pojem „ECHO“ signalizuje, že cieľom združenia nemá byť len organizácia dobrovoľných podujatí rôzneho zamerania spôsobom vlastným zainteresovaným občanom, ale každé podujatie má obdržať i odozvy a prijaté názory občanov na prechádzajúce, prípadne iné podobné akcie.

Cieľom združenia je podpora a rozvoj aktivít občanov regiónu Hornej Oravy smerujúcich k podpore a rozvoju spoločnosti a Hornej Oravy. Pri napĺňaní cieľa sa združenie zameria najmä na podporu a rozvoj:

  • aktivity členov združenia v oblasti kultúry a športu
  • organizovanie kurzov, školení, seminárov a iných foriem vzdelávania občanov
  • záujmové a charitatívne aktivity
  • tvorbu a ochranu životného prostredia a environmentalistiku
  • ochranu ľudských práv a rozvoj duchovných hodnôt človeka a občana
  • voľno-časové aktivity detí a mládeže
  • tvorbu a realizáciu programov a projektov pre podporu neziskových aktivít občanov, mimovládnych organizácií, miestnej samosprávy a miestnych podnikateľov
  • dobrovoľné aktivity v regióne Hornej Oravy
  • propagáciu regiónu Hornej Oravy doma i v zahraničí