Obsah

História farnosti

 

 Kostol bol postavený v rokoch 1906 – 1908. Farským kostolom sa stal  29.06.1938. Jeho označenie (titul) je CHRÁM MATKY BOŽEJ MÁRIE KRÁĽOVNEJ APOŠTOLOV. Výročie posviacky pochádza z roku 1979 – 28. októbra. Pod stolovou doskou oltára sú uložené pozostatky (relikvie) mučeníkov Viktora a Gaudiózy. Uložené boli v roku 1912.

Pri kostole sa nachádza Dom Smútku , fara a aj stĺp Svätej Trojice.

Stĺp Svätej Trojice

 Tento stĺp bol postavený v roku 1864 a dal ho postaviť Joan (Ján) Matejčík. V drieku tvaru kvádra je reliéf Jána Nepomuckého, v hornej časti je rímsová hlavica, na ktorej je súsošie sv. Trojice. V súčasnosti je zakrytý plechom na kovových tyčiach, ktorý ho chráni pred nepriazňou počasia. Umiestnenie stĺpu a Sv. trojice sa trikrát menilo. Prvé miesto mal na hornom konci v Starej Vsi v záhrade pred domom Joana (Jána) Matejčíka, ktorý ho dal postaviť. Neskoršie sa jeho rodina presťahovala na dolný koniec Starej Vsi, kde presťahovala aj stĺp sv. Trojice. Tretie a zatiaľ posledné miesto si našiel stĺp sv. Trojice pred vchodom do kostola Panny Márie Snežnej. Z druhého miesta sa stĺp sv. trojice presťahoval do areálu kostola pre časté povodne, ktoré ho ohrozovali ako aj pre výstavbu novej cesty . (Anton Volček, BŽ 02/2002)

V roku 1810 na mieste drevenej zvonice na Výhone postavil Brezan Matej Matejčík murovanú kaplnku s vežou ku cti Panny Márie Snežnej. Okolo vysadili lipy, založili cintorín a uzavreli bránicou, pri ktorej na ulici vykonával richtár trestnú moc.Pokus o stavbu kostola bol najskôr na starom cintoríne. Postavili ho však na Výhone, kde sa Brezania oddávna schádzali  5. augusta na svoj odpust. V roku 1906 začali rozširovať kaplnku, vežu nadmurovali od dnešných okien a v roku 1908 za richtára Jána Náčina a lokčianskeho farára Čižmára stavbu ukončili.

Od roku 1938 sa obec stala samostatnou farnosťou. Kostol bol v roku 1963 zvonka obnovený a v roku 1967 sa premiestnilo súsošie korunovania Panny Márie.  V roku 1999 bol na veži a lodi položený medený plech a zároveň sa previedla aj prístavba sakrestie a bola obnovená celá fasáda kostola. (BŽ 04/1999)