Obsah

Rímsko-katolícky farský úrad Breza

 

Farský úrad 186 

029 53 Breza 
Tel: 043/557 62 27


Správca farnosti: 
vdp. PaedDr. Franciszek Piosek

Bohoslužby:

Pondelok - Piatok 18:00 hod. (17:00 hod. v zimnom období) 
Sobota 7:00 hod.
Nedeľa 8:00 hod., 10:00 hod.