Obsah

ZŠ a MŠ

 

http://zsbreza.edupage.org/ 

 

 Základnú  školu s materskou školou Breza tvoria tri časti:

 

-             základná  škola,

-             materská škola,

-             zariadenie školského stravovania

 

Školský areál tvoria budovy ZŠ, MŠ a ZŠS. Pred  budovou ZŠ je ihrisko, ktoré slúži na vyučovanie telesnej výchovy. Navštevuje ju do 300 žiakov. Vzdelávací proces  zabezpečuje 20 pedagogických pracovníkov. V materskej škole sú dve oddelenia, ktoré zabezpečujú predškolskú výchovu pre 50 detí. Deti obidvoch zariadení majú možnosť stravovať sa v zariadení školského stravovania.