Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.03.2019

Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.A 142018

č.1

Neuvedené

DOPSTAV obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Obec Breza

29.03.2019

Dodatok č.8 k zmluve o dielo o nakladaní s odpadom

č.8

Neuvedené

Technické služby s.r.o.

Obec Breza

29.03.2019

Zmluva o výpožičke podperných bodov

06/2019

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná a.s.

Obec Breza

20.03.2019

Kúpna zmluva

05/2019

23 038,77 EUR

PC Slovakia, s.r.o.

Obec Breza

12.03.2019

Dodatok č.1 k Zámennej zmluve

č.1

Neuvedené

Ľuboš Morháč a manž.

Obec Breza

28.02.2019

Zmluva o dielo č. A 142018

04/2019

80 894,80 EUR

DOPSTAV obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Obec Breza

12.02.2019

Zmluva č.2019/20 o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce

03/2019

Neuvedené

KOVOT s.r.o.

Obec Breza

08.02.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

02/2019

74 100,00 EUR

Ministerstvo PSVaR

Obec Breza

07.01.2019

Zmluva o grantovom účte

01/2019

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Breza

31.12.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

28/2018

263,95 EUR

Dom Charitas BL. Zdenky Schellingovej

Obec Breza

30.11.2018

Zmluva o dielo č.01/2018

27/2018

7 800,00 EUR

Ing. Dibdiak Pavol - Geodézia a kartografia

Obec Breza

26.10.2018

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002397

26/2018

29 954,28 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Breza

16.10.2018

Kúpna zmluva č.3/2018

25/2018

9 625,00 EUR

Andrej Náčin NÁBYTOK

Obec Breza

15.10.2018

Zmluva o dielo

24/2018

28 098,00 EUR

SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o.

Obec Breza

10.10.2018

Zmluva o grantovom účte

23/2018

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Breza

03.10.2018

Zmluva č.584/2018

22/2018

Neuvedené

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Breza

21.09.2018

Dodatok ku zámennej zmluve V1106/18-M

01

Neuvedené

Kubolek Ján

Obec Breza

10.09.2018

Dodatok ku zámennej zmluve V1542/2018-F

01

Neuvedené

Sihelský Ján a manž.

Obec Breza

27.08.2018

Zmluva o dielo č. A102018

21/2018

42 842,01 EUR

DOPSTAV obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Obec Breza

20.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

20/2018

10 047,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Breza

10.08.2018

Kúpna zmluva na nákup tovaru č.2

19/2018

12 000,00 EUR

Daffer s.r.o.

Obec Breza

31.07.2018

Zmluva o dielo č. A-02/2018

18/2018

111 396,09 EUR

DOPSTAV obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Obec Breza

22.06.2018

Zmluva o grantovom účte

17/2018

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Breza

07.06.2018

Kúpna zmluva

16/2018

1 593,00 EUR

Mária Hýllová

Obec Breza

25.05.2018

Zámenná zmluva

15/2018

Neuvedené

Sihelský Ján a manž.

Obec Breza

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: