Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.08.2017

Kúpna zmluva

01/2017

8 000,00 EUR

Stanislav Papajík

Obec Breza

24.07.2017

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP

KŽP-PO4-SC431-2015-6/193

74 410,76 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Breza

24.07.2017

Mandátna zmluva 05/2017

05/2017

1 320,00 EUR

VAPOS ORAVA, s.r.o.

Obec Breza

02.03.2017

Zmluva o poskytnutí NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/193

KŽP-PO4-SC431-2015-6/193

120 252,86 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Breza

14.10.2014

Zmluva o odbere, preprave, ďalšom nakladaní a zneškodňovaní odpadov

1/2014

Neuvedené

Peter Bolek - EKORAY

Obec Breza

26.10.2009

Zmluva o nájme nebytových priestorov

01/2009

Neuvedené

Betíková Ivana

Obec Breza

01.02.2004

Zmluva o poskytnutí služieb

01/2004

Neuvedené

Dušan Pacura Služby BOZP a OPP

Obec Breza

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: