Menu
Obec Breza
ObecBreza
hore

Zlepšenie podmienok pre uplatnenie našich žiakov na trhu práce

Zlepšenie podmienok pre uplatnenie našich žiakov na trhu práce

Obec Breza (SR) a Obec Ostravice realizujú projekt s názvom: Zlepšenie podmienok pre uplatnenie našich žiakov na trhu práce

Obec Breza (SR) a Obec Ostravice realizujú projekt s názvom: Zlepšenie podmienok pre uplatnenie našich žiakov na trhu práce 

Kód projektu: NFP304010C979

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A –Slovenská republika – Česká republika

Ciel projektu:

Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Výsledky projektu:

Inovovaním  ŠkVP, za realizácie investičných aktivít - zriadením chýbajúcich učební, výmenných pobytov a stáží sa zabezpečili kvalitné podmienky pre vzdelanie absolventov, aby mali také vzdelanie, aké je požadované na trhu práce / od zamestnávateľov. Uvedené sme dosiahli spoluprácou a participáciou zamestnávateľov na projekte - pri tvorbe ŠkVP i exkurziách do podnikov. V priebehu udržateľnosti i v ďalších obdobiach sa bude v spolupráci s externými spoločnosťami naďalej spolupracovať a podľa potrieb upravovať ŠkVP.

V rámci projektu sa vybudovali a vybavili učebne na technickú výučbu a pestovateľské práce,

Školský vzdelávací program ZŠ Breza bol inovovaný. Bol upravovaný priebežne na základe realizovaného projektu, po konzultáciách s odborníkmi z praxe, po stretnutiach so zástupcami stredných škôl a učilíšť, po výmene skúseností s českým partnerom. Vzdelávací program bol inovovaný v oblastiach technickej výučby (pracovné vyučovanie). Po realizácii projektu bude podľa tohto dokumentu prebiehať výuka v ďalších rokoch.

Dokument zachytáva potreby zamestnávateľov a stredných škôl, je jedným z nosných výstupov tohto projektu.

V rámci realizácie projektu sa nám podarilo úspešne zrealizovať 10 výmenných pobytov, po 5 u každého z partnerov.

V rámci pobytov sa deti i pedagógovia oboznámili so systémom výučby technických predmetov na českej škole a najmä pestovateľských prác. Počas realizácie projektu spoločne pracovali vo vybudovanom skleníku za účasti profesionálneho lektora - osoby z praxe. Žiaci a pedagógovia si ozrejmili systém vzdelávania v partnerskej škole, pretože tu je výučba týchto predmetov dlhodobo zavedená. Uvedené predstavovalo výmenu know-how na úrovni pedagógov, ale i žiakov.

Cezhraničný dopad projektu

Partneri projektu sa aktívne stretávali už od obdobia prípravy ŽoNFP, následne v období prípravy podkladov ku zmluve o NFP a tiež v období realizácie projektu. Spoločne pripravovali a realizovali vzdelávacie pobyty, ktoré sa uskutočnili po 5 krát u každého partnera t.j. tak, aby bol pomer pobytov medzi SR a ČR vyvážený.

Realizácia projektu sa teda vykonávala partnermi spoločne, samostatne by nemala význam. Aktivity projektu sa navzájom prelínali na slovenskej i českej strane a participovali na nich rovnako účastníci z oboch strán. Projektom sme inovovali výuku technických predmetov na slovenskej škole i na českej škole. V rámci výmenných pobytov žiakov na SR i v ČR sa deti vzdelávali od pedagógov, lektorov z praxe, vymieňali si vedomosti a skúsenosti, pretože každá zo škôl má v jednej predmetnej oblasti väčšie skúsenosti.

Realizáciou projektu boli lepšie vybavené vzdelávacie inštitúcie v pohraničí – prispieva to ku skvalitňovaniu výučby v SK-CZ pohraničí, školy budú „produkovať“ lepšie vzdelaním a rozhľadených absolventov.

Cezhraničný dopad má vplyv na odstraňovanie jazykových bariér slovenčina – čeština, dochádza k priamej interakcii žiakov navzájom, ako i vzťahu – cezhraničný žiak / lektor.

Príspevok projektu k horizontálnym princípom

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja

Realizácia  projektu - zabezpečuje ekonomický a sociálny rast regiónu, pri zachovaní kvality životného prostredia. Aktivitami projektu sme vzdelávali našich žiakov a vytvorili sme im v školách kvalitné infraštrukturálne zázemie resp. kvalitné pomôcky na vzdelávanie.

Zatraktívnením regiónu o infraštruktúrne zázemie, zvyšujeme vzdelanie.

 

A všetko realizujeme pri rešpektovaní a zachovaní prírodného dedičstva, bez negatívnych zásahov do životného prostredia, naopak ho ochraňujeme, prezentujeme a vytvárame podmienky pre jeho väčšie využívanie.

 

V súlade s politikou udržateľného rozvoja je projekt v súlade s jeho jednotlivými časťami: Posilnenie sociálneho aspektu rozvoja: podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily, odpovedať na špecifické sociálne potreby cezhraničného regiónu, Posilnenie ekonomického aspektu rozvoja: zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien

V rámci projektu sa zrealizovali výmenné pobyty detí, zamerané na vzdelávanie. Na tieto školenia mali rovnaký prístup chlapci, ako i dievčatá, nevytvárali sme žiadne bariéry ohľadom zapojenia niektorého z pohlaví do realizácie aktivít projektu.

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie

V rámci projektu sa zrealizovali výmenné pobyty detí, zamerané na vzdelávanie. Na tieto školenia mali rovnaký prístup všetci žiaci základných škôl, bez rozdielu na rasu, náboženstvo, postihnutie.. t.j. nevytvárali sme žiadne bariéry, nediskriminovali sme žiadnych obyvateľov partnerských obcí ohľadom zapojenia sa do projektu. 

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie

Do školení realizovaných v rámci projektu bolo umožnené zapojiť sa ktorémukoľvek chlapcovi, alebo dievčaťu, rovnako ako i deťom bez rozdielu na rasu, náboženstvo, fyzický alebo mentálny hendikep.

Celkové schválené oprávnené výdavky: 109 091,19 EUR

Dotácia zo zdrojov ERDF na projekt: 92 727,51 EUR

Dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky: 5 540,53 EUR

Odkaz na stránku programu Interreg V-A SK-CZ www.sk-cz.eu

Dátum vloženia: 30. 6. 2022 18:06
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 6. 2022 18:07
Autor:

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Zahraj si hru

Zahrajte sa jednoduchú vedomostnú hru o našej obci

Čakajú Vás v nej štyri otázky, ktoré otvoríte kliknutím na "smajlíky". Otázky musíte zodpovedať, aby ste vedeli vyriešiť záverečnú úlohu, ktorú otvoríte kliknutím na názov obce. Hru otvoríte načítaním QR kódu. Na to, aby ste sa mohli zahrať, potrebujete byť pripojení na internet a mať čítačku QR kódov.

QR

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:51
TÝŽDEŇ:51
CELKOM:515304

MUNIPOLIS

oznamy

Certifikát

certifikát

Triedenie odpadu

banner

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 2. 10. 2023
oblačno 20 °C 8 °C
utorok 3. 10. jasná obloha 22/11 °C
streda 4. 10. slabý dážď 16/8 °C
štvrtok 5. 10. polojasno 16/8 °C