Obsah

Obec Breza

Obec Breza je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej Brezaúzemí trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. Z administratívneho hľadiska je obec začlenená do okresu Námestovo a Žilinského samosprávneho kraja.

Základné informácie 

Samosprávný kraj Žilinský
Okres Námestovo
Región Biela Orava
Počet obyvateľov 1636
Rozloha 2252 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1580

 

Úradná tabuľa

26.06.2019 - 31.12.2019

VÝZVA

Správy

19.06.2019

Oznámenie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie

Detail

17.01.2019

Štatistika obyvateľov obce Breza

k 31.12.2018

Detail

16.01.2019

Upozornenie obyvateľov

správa

Detail

Pripravované akcie

 

 

Fotogaléria

Deň matiek 2016

Deň matiek 2016

Deň detí 2017

Deň detí 2017

Kalendár akcií

18.08.2019

Slávnosť pri príležitosti 90.výročia založenia DHZ

1.Zraz pri hasičskej zbrojnici o 09:15 2.Slávnostný sprievod do rímskokatolíckeho kostola 3.10:00 slávnostná sv.omša spojená s posvätením zástavy

Detail

29.08.2019

Uvítanie detí

Uvítanie detí narodených od 01.08.2018 - 31.07.2019 do života

Detail