Obsah

Obec Breza

Obec Breza je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej Brezaúzemí trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. Z administratívneho hľadiska je obec začlenená do okresu Námestovo a Žilinského samosprávneho kraja.

Základné informácie 

Samosprávný kraj Žilinský
Okres Námestovo
Región Biela Orava
Počet obyvateľov 1636
Rozloha 2252 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1580

 

Úradná tabuľa

Správy

17.01.2019

Štatistika obyvateľov obce Breza

k 31.12.2018

Detail

16.01.2019

Upozornenie obyvateľov

správa

Detail

Pripravované akcie

01.02.2020 Poslanecký ples

15.02.2020 Batôžkový ples

 

Fotogaléria

Deň matiek 2016

Deň matiek 2016

Deň detí 2017

Deň detí 2017

Kalendár akcií