Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Žilinský
Okres Námestovo
Región Biela Orava
Počet obyvateľov 1636
Rozloha 2252 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1580

 

Obec Breza

Obec Breza je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. Z administratívneho hľadiska je obec začlenená do okresu Námestovo a Žilinského samosprávneho kraja.
Breza

Správy

28.08.2018

Oznam

Rodičovské združenie

Detail

08.01.2018

Výberové konanie na pracovnú pozíciu - MAS Biela Orava

Odborný administratívny asistent /ekonomický manažér Miestnej akčnej skupiny Biela Orava  (Hlavný pracovný pomer)

Detail

21.12.2017

Úradné hodiny počas sviatkov

Zmena úradných hodín počas sviatkov

Detail

12.09.2017

CYKLOPRETEKY PRE MLÁDEŽ DO 18 ROKOV

Cyklopreteky pre deti a mládež

Detail

Fotogaléria

Deň matiek 2016

Deň matiek 2016

Deň detí 2017

Deň detí 2017

Kalendár akcií