Obsah

Obec Breza

Obec Breza je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej Brezaúzemí trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. Z administratívneho hľadiska je obec začlenená do okresu Námestovo a Žilinského samosprávneho kraja.

Základné informácie 

Samosprávný kraj Žilinský
Okres Námestovo
Región Biela Orava
Počet obyvateľov 1636
Rozloha 2252 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1580

 

Správy

07.10.2019

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v časti Mlyn

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie

Detail

27.09.2019

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v časti Lán a Potôčik

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie

Detail

27.09.2019

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v časti Lán a Potôčik

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie

Detail

Pripravované akcie

 

 

Fotogaléria

Deň matiek 2016

Deň matiek 2016

Deň detí 2017

Deň detí 2017

Kalendár akcií