Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.12.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

19/2019

320,88 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Breza

22.11.2019

Zámenná zmluva

18/2019

Neuvedené

Stanislav Papajík

Obec Breza

30.10.2019

Dodatok č.1 k Rámcovej kúpnej zmluve zo dňa 16.09.2019

č.1

Neuvedené

GAVIS, s.r.o.

Obec Breza

30.10.2019

Dodatok č.1 k Rámcovej kúpnej zmluve zo dňa 16.09.2019

č.1

Neuvedené

GAVIS, s.r.o.

Obec Breza

30.10.2019

Dodatok č.1 k Rámcovej kúpnej zmluve zo dňa 16.09.2019

č.1

Neuvedené

GAVIS, s.r.o.

Obec Breza

18.10.2019

Zámenná zmluva

17/2019

Neuvedené

Vladimír Dudášik a manž. Štefánia

Obec Breza

14.10.2019

Zmluva o dielo č.1

16/2019

22 758,31 EUR

Intersystem EU s.r.o.

Obec Breza

07.10.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov

15/2019

Neuvedené

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Breza

20.09.2019

Rámcová kúpna zmluva

14/2019

1 859,00 EUR

Interiéry Rilijak, s.r.o.

Obec Breza

20.09.2019

Rámcová kúpna zmluva

13/2019

31 420,40 EUR

GAVIS, s.r.o.

Obec Breza

20.09.2019

Rámcová kúpna zmluva

12/2019

10 448,64 EUR

GAVIS, s.r.o.

Obec Breza

20.09.2019

Rámcová kúpna zmluva

11/2019

34 314,80 EUR

GAVIS, s.r.o.

Obec Breza

06.09.2019

Zmluva č.165/2019

10/2019

Neuvedené

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Breza

06.08.2019

Zmluva o dielo

09/2019

12 512,00 EUR

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Obec Breza

05.07.2019

Zmluva č.113/2019

08/2019

Neuvedené

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Breza

13.06.2019

Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí služieb

č.1

Neuvedené

GEODETICCA, s.r.o.

Obec Breza

05.06.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

07/2019

112,50 EUR

Mesto Námestovo

Obec Breza

29.03.2019

Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.A 142018

č.1

Neuvedené

DOPSTAV obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Obec Breza

29.03.2019

Dodatok č.8 k zmluve o dielo o nakladaní s odpadom

č.8

Neuvedené

TECHNICKÉ SLUŽBY, s.r.o.

Obec Breza

29.03.2019

Zmluva o výpožičke podperných bodov

06/2019

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná a.s.

Obec Breza

20.03.2019

Kúpna zmluva

05/2019

23 038,77 EUR

PC Slovakia, s.r.o.

Obec Breza

12.03.2019

Dodatok č.1 k Zámennej zmluve

č.1

Neuvedené

Ľuboš Morháč a manž.

Obec Breza

28.02.2019

Zmluva o dielo č. A 142018

04/2019

80 894,80 EUR

DOPSTAV obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Obec Breza

12.02.2019

Zmluva č.2019/20 o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce

03/2019

Neuvedené

KOVOT s.r.o.

Obec Breza

08.02.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

02/2019

74 100,00 EUR

Ministerstvo PSVaR

Obec Breza

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: