Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.11.2018

Zmluva o dielo č.01/2018

27/2018

7 800,00 EUR

Ing. Dibdiak Pavol - Geodézia a kartografia

Obec Breza

31.12.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

28/2018

263,95 EUR

Dom Charitas BL. Zdenky Schellingovej

Obec Breza

07.01.2019

Zmluva o grantovom účte

01/2019

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Breza

08.02.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

02/2019

74 100,00 EUR

Ministerstvo PSVaR

Obec Breza

12.02.2019

Zmluva č.2019/20 o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce

03/2019

Neuvedené

KOVOT s.r.o.

Obec Breza

28.02.2019

Zmluva o dielo č. A 142018

04/2019

80 894,80 EUR

DOPSTAV obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Obec Breza

12.03.2019

Dodatok č.1 k Zámennej zmluve

č.1

Neuvedené

Ľuboš Morháč a manž.

Obec Breza

20.03.2019

Kúpna zmluva

05/2019

23 038,77 EUR

PC Slovakia, s.r.o.

Obec Breza

29.03.2019

Zmluva o výpožičke podperných bodov

06/2019

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná a.s.

Obec Breza

29.03.2019

Dodatok č.8 k zmluve o dielo o nakladaní s odpadom

č.8

Neuvedené

Technické služby s.r.o.

Obec Breza

29.03.2019

Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.A 142018

č.1

Neuvedené

DOPSTAV obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Obec Breza

05.06.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

07/2019

112,50 EUR

Mesto Námestovo

Obec Breza

13.06.2019

Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí služieb

č.1

Neuvedené

Geodeticca, s.r.o.

Obec Breza

05.07.2019

Zmluva č.113/2019

08/2019

Neuvedené

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Breza

06.08.2019

Zmluva o dielo

09/2019

12 512,00 EUR

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Obec Breza

06.09.2019

Zmluva č.165/2019

10/2019

Neuvedené

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Breza

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: