Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá ku stavebnému konaniu

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 59x | 07.05.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 70x | 07.05.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty Stiahnuté: 64x | 07.05.2017

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 71x | 07.05.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 58x | 07.05.2017

Stránka

  • 1