Obsah

Ing. Veronika Kubašová


Úloha v org. štruktúre

Obecný úrad Breza - Administratívna pracovníčka, evidencia obyvateľstva
Breza 56, Breza