Obsah

Ľudmila Sitáriková


Úloha v org. štruktúre

Obený úrad Breza - Administratívna pracovníčka, matrikárka
Breza 56, Breza