Obsah

Cenník poplatkov za prenajatie hrobových miest

 

Prenájom / užívanie hrobového miesta na 10 rokov

 

 

Jednohrob

20,00 €

 

Dvojhrob

40,00 €

 

Trojhrob

50,00 €

 

Detský hrob /dieťa do 6 rokov

10,00 €

 

Detský hrob / dieťa do 14 rokov

12,00 €

Prenájom pri uložení urny na 10 rokov

25,00 €

Predkúpa hrobového miesta na 10 rokov

50,00 €

Výšku ceny v prípade, ktorý nie uvedený v tomto článku určí obecné zastupiteľstvo na svojom najbližšom zasadnutí na podnet správy pohrebiska