Menu
Obec Breza
ObecBreza
hore

Euroregión Beskydy

EUROREGIÓN BESKYDY sa nachádza v prihraničných oblastiach 3 štátov - Slovenskej, Poľskej a Českej republiky.

Na území euroregiónu o rozlohe 3900 km2 žije v 14 partnerských mestách a 119 obciach 780 tis. obyvateľov. Prirodzenými administratívnymi centrami a zároveň sídlami euroregiónu v členských štátov sú Žilina, Bielsko-Biała a Frýdek-Místek.

Členskú základňu EUROREGIÓNU "Beskydy" zo slovenskej strany tvoria mestá a obce severozápadnej časti Žilinského kraja - okresov Žilina, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Bytča a Námestovo, kde má cezhraničná spolupráca dlhoročné tradície. Rozloha územia EUROREGIÓNU "Beskydy" je 1559 km2, počet ľudí žijúcich na tomto území je 266 934, čo predstavuje hustotu osídlenia 171,2 obyv./km2.

Okres Žilina zaberá územie zahrňujúce povodie rieky Váh s prítokmi Rajčankou, Kysucou a Varínkou. Podstatnú časť územia okresu zaberá Žilinská kotlina. Kotlinu uzatvárajú zo všetkých strán pohoria. Na severe sú to Javorníky a Kysucká vrchovina, na juhu a západe Strážovské vrchy a Súľovské vrchy a na východe Malá Fatra. Nachádza sa v severozápadnej časti SR v oblasti stredného Považia. Vzhľadom na svoju geografickú polohu, dobrú cestnú sieť s medzinárodnými ťahmi, železničnou dopravou a nepravidelnou leteckou dopravou vytvára prirodzený priestor a podmienky pre rozvoj dobrých obchodných vzťahov.

Členmi EUROREGIÓNU "Beskydy" sú mestá Žilina a Rajecké Teplice. Členmi je aj 8 obcí - Dolná Tižina, Lietavská Lúčka, Nezbudská Lúčka, Porúbka, Stráňavy, Stránske, Strečno a Terchová.  V okresnom a krajskom sídle Žilina žije 85 384 obyvateľov. Svojou veľkosťou sa radí medzi mestá strednej veľkosti avšak v rámci Slovenska patrí medzi najdôležitejšie mestá. Žilina je významným obchodným a priemyselno-hospodárskym centrom, sídlom bánk a iných významných inštitúcií, Žilinskej univerzity, viacerých stredných škôl a kultúrnych inštitúcií. Je sídlom slovenskej časti EUROREGIÓNU "Beskydy".

Kvalitatívne najvyššiu hodnotu pre turizmus má mesto Žilina, Rajecká dolina s predĺžením až do Čičmian a priestor Terchovej s Vrátnou dolinou v Malej Fatre. Turisticky veľmi atraktívnou je Strečnianska úžina s tokom Váhu a po úprave okolia aj Vodné dielo Žilina. Pre rozvoj vidieckej pobytovej rekreácie a agroturistiky majú dobré podmienky skoro všetky horské a podhorské sídla okresu. V meste Žilina je významná aj kongresová turistika a v meste Rajecké Teplice kúpeľná rekreácia. Na území okresu sa nachádza množstvo múzeí, galérií, kultúrnych a historických pamiatok, ktoré podporujú rozvoj turizmu. Medzi najdôležitejšie v Žiline a v blízkom okolí patria Mestská pamiatková rezervácia v Žiline, Kostol sv. Štefana Kráľa v románskom slohu v Žiline-Závodí, národná kultúrna pamiatka hrad Hrad Strečno, kultúrne pamiatky Budatísky zámok v Žiline s expozíciou Považského múzea, hrad Lietava a Starý hrad Strečno, Považská galéria v Žiline, kaštiele v Krasňanoch, v Gbeľanoch a v Tepličke nad Váhom, množstvo ďalších kostolov a iné. V južnej časti okresu je to Kuneradský zámok, Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej a jedinečná ľudová architektúra v Čičmanoch. Realizuje sa tu rad folklórnych slávností, z ktorých najznámejšie sú v Terchovej. Najvýznamnejšími centrami zimných športov s množstvom vlekov sú Terchová-Vrátna, Rajecká Lesná, Čičmany,....

Druhou najväčšou členskou základňou EUROREGIÓNU "Beskydy" sú mestá a obce okresu Čadca. Okres Čadca bezprostredne hraničí s oboma susednými členskými štátmi euroregiónu. Má rozlohu 760 km2 a počet obyvateľov 92 822. Členmi euroregiónu sú 2 mestá - Čadca a Turzovka a 12 obcí - Čierne, Dunajov, Klubina, Klokočov, Korňa, Makov, Oščadnica, Raková, Skalité, Stará Bystrica, Staškov a Svrčinovec.

Územie okresu Čadca sa vyznačuje vysokou členitosťou reliéfu s nadmorskými výškami od 352 m n.m. do 1236 m n.m. (vrchol Veľkej Rače). Do značnej miery si zachovalo pôvodné prírodné hodnoty, o čom svedčí skutočnosť, že takmer 53 % územia patrí do Chránenej krajinnej oblasti Kysuce.

Charakter krajiny a prírodné podmienky smerujú rozvoj cestovného ruchu predovšetkým na horskú, vidiecku turistiku a zimné športy. Pútnické miesto na Turzovke na hore Živčák je už desaťročia cieľom pútnikov. Na tomto základe je možné hovoriť i o pútnickom turizme.

Najväčší rozvoj cestovného ruchu je v dvoch komplexných strediskách cestovného ruchu: Očšadnica-Veľká Rača a Makov. Okrem nich sú tu štyri strediská cestovného ruchu a rekreácie: Čadca-Husárik, Skalité-Serafinov, Turzovka- Bukovina a Nová Bystrica-Vychylovka. Uvedené oblasti poskytujú dostatok možností aj na letnú turistiku.

Často vyhľadávané je Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici-Vychylovke s Lesnou železničkou, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.. Kultúrnymi pamiatkami sú kostoly v Čadci, Rakovej, Skalitom, Turzovke, Zákopčí, park a kaštieľ v Oščadnici, vidiecka pamiatková zóna v Klokočove.

V okresnom meste Čadca sú viaceré stavebné pamiatky (barokový kostol z r. 1735), je sídlom Kysuckého múzea, Kysuckej galérie, knižnice a iných kultúrnych inštitúcií.

Okres Námestovo je počtom členov tretím najväčším (počtom obcí najväčším) okresom v EUROREGIÓNE "Beskydy". Okrem okresného mesta Námestovo sú členmi euroregiónu obce Bobrov, Breza, Hruštín, Klin, Mútne, Novoť, Oravská Jasenica, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Rabča, Rabčice, Sihelné, Ťapešovo, Vavrečka a Zubrohlava.

Rozloha okresu je 690 km2 s počtom obyvateľov 56 262. Okres sa nachádza v severnej časti regiónu Orava a je najsevernejšie položenou časťou Žilinského kraja. Na severe ho ohraničuje hranica s Poľskou republikou a horský masív Oravské Beskydy (Babia hora 1723 m), na juhu Oravská Magura ( Budín 1221 m ). Takmer celé územie okresu, tiež nazývané Biela Orava (podľa názvu rieky) alebo Horná Orava, je chránenou krajinnou oblasťou s množstvom pôvodných lesných komplexov, pokrývajúcich 40 % územia so vzácnymi rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami. 85 % územia zaberá Chránená krajinná oblasť Horná Orava a štyri prírodné rezervácie. Nízka priemyselná koncentrácia a priaznivé prírodné danosti predurčujú tento región na oblasť mimoriadne vhodnú na rozvoj cestovného ruchu. Tento sa v lete orientuje najmä do oblasti Oravskej priehrady, ktorá sa stala vyhľadávaným rekreačným a športovým strediskom. V stredisku Slanická Osada sú sústredené vodné športy a Slanický ostrov s umeleckou expozíciou Oravskej galérie. V zimných mesiacoch je tu široká ponuka lyžiarskych aktivít, rozmiestnená rovnomerne po celom území regiónu.

Zaujímavosťou je národná kultúrna pamiatka Lesná úvraťová železnica Chmúra - Tanečník v Oravskej Lesnej, je tu 14 kostolov (na ostrove Slanica z 18. storočia) a kaplniek, budovy 7 kúrií a domov a Múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Oravskej Polhore. V blízkosti obce Oravská Polhora je jódobrómový prameň s výdatnosťou 1 liter/s, teplotou 31 stupňov, indikáciou na ochorenia štítnej žľazy, dýchacích ciest a kožných ochorení, čo ho predurčuje na vybudovanie rekreačno- rehabilitačného strediska.

Okres Bytča má rozlohu 262 km2. Nachádza sa v západnej časti Žilinského kraja. Členom EUROREGIÓNU "Beskydy" je Bytča a obce Štiavnik a Súľov-Hradná. Okres je zo severozápadu ohraničený miernymi svahmi Javorníkov, do ktorých zasahuje Chránená krajinná oblasť Kysuce, a z juhozápadu strmými svahmi Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, v ktorých sa nachádza najatraktívnejšia prírodná oblasť okresu - jedinečná Národná prírodná rezervácia "Súľovské skaly".

V okrese sú dobré podmienky najmä pre horskú turistiku - vychádzky a túry do Chránenej krajinnej oblasti Kysuce - Javorníky a Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy - Národnej prírodnej rezervácie Súľovské skaly, významné cykloturistické trasy (Vážska cyklomagistrála, Kysucká cyklomagistrála,...) a veľmi dobré terény hlavne pre bežecké lyžovanie.

Cieľom poznávacej turistiky môže byť Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ Bytča s areálom, zrúcanina Súľovského hradu, kaštiele a kúrie v Hrabovom, Maršovej-Rašove, Kotešovej, Súľove-Hradnej a Mestská pamiatková zóna v Bytči.

Okres Kysucké Nové Mesto s rozlohou 174 km2 sa rozprestiera po oboch stranách rieky Kysuca, ktorá tvorí kostru riečnej siete a prírodnú os okresu v severojužnom smere. Okres tvorí južná časť Kysuckej kotliny uzatvorená pohoriami zo všetkých strán, hraničí s okresmi Čadca a Žilina.

V okrese žije 33 532 obyvateľov. V EUROREGIÓNE "Beskydy" je okresné mesto Kysucké Nové Mesto a obce Lodno, Povina, Radoľa a Snežnica.

Na území okresu sa nachádzajú chránené prírodné rezervácie Ľadonhora, Brodnianka, Rochovnica a prírodné pamiatky Kysucká brána, Ochodnický prameň a Veľké Ostré. K turistickým atrakciám ďalej patrí archeologická lokalita Koscelisko pri Radoli a kultúrne pamiatky Renesančný kaštieľ v Radoli, obytný dom č. 255 v Povinej - osada tatári, obytný dom č. 147 v Dolnom Vadičove, meštianske domy v Kysuckom Novom Meste,...

Okres má vhodné prírodne podmienky pre rozvoj cestovného ruchu. Je tu vcelku nenarušená príroda vhodná pre nenáročnú turistiku s peknými prírodnými scenériami. Za strediská cestovného ruchu možno na území okresu považovať chatu Ostré (lyžiarske vleky a vonkajší bazén ), chata Ľadonhora (vlek, bazén, zabezpečuje pre klientov návštevu kaštieľa, salaša) a Športhotel Rudina (športová hala, fitness centrum, tenisové kurty), ktoré okrem základných funkcií, ubytovania a stravovania, poskytujú aj možnosti športovania a iné služby pre svojich návštevníkov.

Okres Dolný Kubín je v EUROREGIÓNE "Beskydy" zastúpený 2 obcami - rázovitou obcou Zázrivá a Veličnou. Spolu majú 3 656 obyvateľov a rozprestierajú sa na ploche 96,6 km2.

Okres Dolný Kubín hraničí na severozápade s Oravskou Magurou, ktorá je prirodzenou hranicou medzi okresmi Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Západnú hranicu tvorí Národný park Malá Fatra a Chránená krajinná oblasť Kysuce, na juhu sa tiahnu Chočské vrchy, časť Chránenej krajinnej oblasti Veľká Fatra a východnou hranicou sú Skorušinské vrchy.

Cestovný ruch sa sústreďuje v oblasti Malej Fatry - v Lúčivnej, Zázrivej, na Kubínskej holi a Kuzmínove, v oblasti Chočských vrchov, v Oravskom Podzámku a najmä v okresnom meste Dolný Kubín, ktorý je regionálnym centrom kultúry a národnej histórie.

Kultúrne pamiatky sa nachádzajú vo všetkých obciach. Osobitnú skupinu tvoria pamiatky ľudovej architektúry a archeologické lokality. Národnou kultúrnou pamiatkou je Oravský hrad v Oravskom Podzámku, regionálny charakter majú Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava, Oravská galéria, historický cintorín v Dolnom Kubíne a pamätný dom Martina Kukučína v Jasenovej.

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Vývoz odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
29 30 31 1 2

Zahraj si hru

Zahrajte sa jednoduchú vedomostnú hru o našej obci

Čakajú Vás v nej štyri otázky, ktoré otvoríte kliknutím na "smajlíky". Otázky musíte zodpovedať, aby ste vedeli vyriešiť záverečnú úlohu, ktorú otvoríte kliknutím na názov obce. Hru otvoríte načítaním QR kódu. Na to, aby ste sa mohli zahrať, potrebujete byť pripojení na internet a mať čítačku QR kódov.

QR

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:12
TÝŽDEŇ:1276
CELKOM:585669

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Certifikát

certifikát

Triedenie odpadu

banner

Aktuálne počasie

dnes, piatok 24. 5. 2024
mierny dážď 20 °C 11 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 21/11 °C
nedeľa 26. 5. mierny dážď 23/10 °C
pondelok 27. 5. slabý dážď 23/11 °C