Obsah

Prehľad vysťahovalcov z obce Breza do USA

 

V druhej polovici 19. stor sa situácia v Breze (a na celej Orave) dramaticky zhoršila. Neustálym dedením sa polia pre rodinu zmenšili natoľko, že malé množstvo pôdy nebolo schopné uživiť rodinu. Ťažký život obyvateľov Oravy fundovane a výstižne opísal obvodný notár so sídlom v Rabči v rokoch 1927 – 1935. Text nám pomôže dobre pochopiť príčiny veľkého vysťahovalectva z Oravy.

„Počasie je nepriaznivé, aj zima, lebo sa nedá furmančiť. Na poliach jesenná sejba vymrzne, na jar je počasie tak zlé, že sa nedá riadne siať, seje sa neskoro. Chudobný roľník nemá dostatok hnoja, nemá riadne obilie na osivo ani satbu a sadenie nie je dosť silné, aby vzdorovalo silným jarným a jesenným mrazom. Čo zostane a čo by sa dalo zužitkovať, seno, otava a obilie po žatve, nemôže sa zachrániť pre nepriaznivé počasie, zobrať a uskladniť do stodoly a tak zhnije na poli. Takéto úrody, čo sa zrna týka, sa nedajú na ľudskú potrebu mlieť, slama a potrava pre dobytok upotrebovať, lebo z toho ochorie. Toto sa opakuje z roka na rok. Postupne tak ako má tunajší maloroľník menej príjmov, dôchodkov, zárobkov, nemôže si zadovážiť dostatok umelého hnojiva, jedinej podmienky tohto hospodárstva. Tunajší roľník spotrebuje slamu na kŕmenie dobytka, na stelivo používa mach a smrečinu. Do hnoja tečie dažďová voda, ktorá to najlepšie z hnoja vymyje tak, ako na poliach prudké jarné dažde a jesenné lejaky odplavia aj hnoj aj humus. Je vôbec nešťastie tohto obyvateľstva, že sa tu musí trápiť a hospodáriť na poli, ktoré je viac menej už od prírody predestinované na to, aby tu bolo výlučne len lesné hospodárstvo, chov dobytka a ovčiarstvo. Je smutný osud tunajšieho obyvateľstva, ktoré nedopracuje toľko obilia s úmornou prácou za pol roka, koľko mu je potrebné na celoročnú výživu. Pre týchto úbožiakov by bolo potrebné, aby aspoň polovička bola kolonizovaná na lepší kraj ... maloroľník nie je v stave vyživiť rodinu, zaplatiť dane a úroky zo svojich dlhov. Ostáva im predať hospodárstvo, inak ho postihne exekúcia“.

Boli tri možnosti riešenia katastrofálnej situácie: Intenzifikáciou poľnohospodárskej výroby získať viac potravín, ktorá však v daných podmienkach nebola možná. Odsťahovať sa do mesta a zamestnať sa v rozvíjajúcom priemysle. Na Orave sa však priemysel vôbec nebudoval, preto sa niekoľko rodín vysťahovalo za prácou do Budapešti, ktorá sa rýchlo rozrastala a poskytovala obmedzené množstvo práce. Preto im zostávalo iba:

Vysťahovať sa za prácou do USA.

V USA sa po skončení Občianskej vojny v ktorej zvíťazil priemyselný Sever prudko rozvíjal prie-mysel a Amerika potrebovala veľké množstvo nových pracovných síl. Preto sa majitelia baní v roku 1877 rozhodli, že aj na Slovensko pošlú agentov, aby verbovali robotníkov pre banský a oceliarsky priemysel v USA. Amerika poskytovala pracovné príležitosti aj pre nekvalifikovaných robotníkov a zárobok bol v porovnaní s Uhorskom niekoľkonásobne vyšší. V rokoch 1875 až 1914 emigrovalo do Spojených štátov viac ako 620 000 Slovákov.

Na rozhodnutí vysťahovať sa do USA mala vplyv aj stupňujúca sa maďarizácia. Deti v školách sa učili po maďarsky, na úradoch sa komunikovalo v maďarskom jazyku, všetky dokumenty boli v ma-ďarčine a na obchodoch a budovách boli maďarské nápisy. Všetko presviedčalo obyvateľov Brezy, že nie sú Slováci ale Maďari. To viedlo k oslabeniu vzťahu k domovu a uľahčilo rozhodovanie o ceste za more.                                                                   

Aj v Breze boli agenti verbovať na prácu do Ameriky, boli tu tiež agenti lodných spoločností, ktorí dávali informácie o cestovaní a dali sa u nich kúpiť aj lodné lístky. Objavili sa aj prevádzači na územie Poľska, cez ktoré sa dalo bez pasov „na čierno“ dostať do prístavu Hamburg a ušetriť peniaze a energiu na vybavovanie pasu.

Veľká časť vysťahovalcov sa neplánovala usadiť v USA natrvalo. Plánovali niekoľko rokov tam pra-covať, našetriť doláre a s úsporami sa vrátiť domov; kúpiť pôdu, postaviť murovaný dom a žiť v lepšom sociálnom postavení. Ktorí sa rozhodli v Amerike natrvalo usadiť, predali svoje pole, dom a ostatný majetok, tým získali paniaze na cestu a na usadenie sa v novej vlasti. Na cestu si brali oblečenie, peniaze a najmä stravu.

Počet vysťahovalcov z Brezy.

Počet vysťahovalcov z Brezy (aj z celej Oravy) nebolo možné donedávna zistiť. Pred rokom 1914 sa nezachovala evidencia vydaných pasov, žiadosti o vydanie pasu sú nekompletné, náhodne roztrúsené v archíve župy. Tiež sa neviedla evidencia cestujúcich do Ameriky. Okrem toho veľa ľudí odchádzalo do Ameriky bez pasu, „na čierno“ mimo evidenciu. Župní úradníci odhadovali, že takto vycestovala väčšina vysťahovalcov, proti čomu sa robili aj policajné opatrenia, ale neúspešne. Preto v monografiách jednotlivých obcí je stať o vysťahovalectve napísaná všeobecne bez konkrétnych údajov. Vysťahovalectvo je v podstate biele miesto v dejinách obce.

Americké úrady umožnili prístup do evidencie prisťahovalcov Imigračného úradu na Ellis Islande v New Yorku, ktorým prešli všetci prisťahovalci v rokoch 1892 – 1924. To bola doba v ktorej vycestovala drvivá väčšina emigrantov z Brezy, pravdepodobne všetci. Vyhľadávanie sťažovalo, že mená a názvy boli písané maďarským pravopisom a pri prepisovaní do evidencie americkí  imig-rační úradníci ešte viac skresľovali slovenské mená. Napriek uvedeným problémom nám to umo-žnilo podľa mena a miesta pôvodného pobytu vyhľadať 435 (!) vysťahovalcov z Brezy. V zozname sú všetci ktorí pristáli pri brehoch Ameriky; s pasom alebo bez neho. V tabuľke uvádzam všetky údaje ktoré sú v evidencii, mená a názvy uvádzam tak ako sú v origináli.

 

Prehľad vysťahovalcov z obce Breza do USA v rokoch 1892 - 1924.

 

 

 

Priezvisko

V origináli

Meno

Vek

Stav

Miesto

Príchod do USA

Loď

Prístav

       

1

Bader

Bader

...abyas

34

ž

Brosa

16.02.1909

Kronprinzessin Cecilie

Bremen

       

2

Bakoš

Bkos

Andres

24

s

Zresa

13.10.1899

Furst Bismarck

Hamburg

       

3

Bakoš

Bakos

Andras

24

s

Breza

28.10.1899

Auguste Victoria

Hamburg

       

4

Bakoš

Bakos

Andras

23

s

Breza

11.11.1899

Furst Bismarck

Hamburg

       

5

Bakoš

Bakos

Stefan

30

ž

Bresa

09.02.1901

Bulgaria

Hamburg

       

6

Bakošová

Bakos

Kata

17

s

Breza

31.10.1911

Kronprinz Wilhelm

Bremen

       

7

Bakošová

Bakos

Terez

18

s

Breza

19.11.1913

Grosser Kurfurst

Bremen

       

8

Bakošová

Makos

Tereza

20

s

Breza

26.04.1914

Pretoria

Hamburg

       

9

Balek

Balek

Istvan

16

s

Breza

03.12.1899

Pretoria

Hamburg

       

10

Balek

Balek

Josef

29

s

Breza

03.12.1899

Pretoria

Hamburg

       

11

Balek

Balek

Jas.

30

s

Breza

11.02.1900

Graf Waldersee

Hamburg

       

12

Balek

Balek

Jan

24

s

Breza

06.12.1905

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

13

Balek

Balek

Josef

26

s

Brezi

15.08.1913

Friedrich der Grosse

Bremen

       

14

Balog

Balog

Janos

6

s

Breza

15.02.1906

Barbarossa

Bremen

       

15

Balog

Balog

Vilmos

4

s

Breza

15.02.1906

Barbarossa

Bremen

       

16

Ben...ková

Ben...k

Marya

16

s

Preza

04.05.1910

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

17

Beraníková

Beranyik

Flona

19

s

Breza

26.04.1914

Pretoria

Hamburg

       

18

Bereník

Berenik

Jozef

17

s

Breza

30.10.1906

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

19

Bereník

Berenyik

Istvan

17

s

Breza

09.03.1907

Kronprinz Vilhelm

Bremen

       

20

Bereník

Berenik

Josef

23

s

Broza

10.12.1909

Neckar

Bremen

       

21

Bereník

Berenik

Johann

18

s

Breza

18.01.1911

President Grant

Hamburg

       

22

Bereníková

Berenik

Terez

18

s

Breza

05.05.1914

Kronprinz Vilhelm

Bremen

       

23

Bereš

Beres

Janos

26

s

Breza

11.11.1899

Furst Bismarck

Hamburg

       

24

Betík

Betyik

Matgs

25

...

Breza

05.04.1893

Darmstadt

Bremen

       

25

Betík

Botik

Mathias

28

ž

Breza

15.09.1899

Furst Bismarck

Hamburg

       

26

Betík

Betyik

Matyas

34

ž

Breza

28.10.1899

Auguste Victoria

Hamburg

       

27

Betík

Betik

Matoj

32

s

Breta

26.02.1900

Pennsylvania

Hamburg

       

28

Betík

Retig

Georg

31

s

Brza

16.06.1900

Auguste Victoria

Hamburg

       

29

Betík

Betyik

Istvan

40

ž

B...eza

02.11.1901

Auguste Victoria

Hamburg

       

30

Betík

Botyik

Stefan

18

s

Bresa

05.12.1901

Deutschland

Hamburg

       

31

Betík

Batik

Janos

17

s

Breza

01.11.1902

Auguste Victoria

Hamburg

       

32

Betík

Betik

Janos

17

s

Breza

14.11.1902

Deutschland

Hamburg

       

33

Betík

Betik

Stepan

24

s

Breza

08.12.1902

Deutschland

Hamburg

       

34

Betík

Betyik

Janos

38

ž

...

14.12.1904

Gera

Bremen

       

35

Betík

Betik

Stefan

25

s

Broza

07.06.1906

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

36

Betík

Betik

Jan

17

s

Breza

30.10.1906

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

37

Betík

Betik

Gyorgy

44

ž

Breza

02.11.1909

Kronprinzessin Cecilie

Bremen

       

38

Betík

Betik

Jozsef

36

ž

Breza

16.11.1909

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

39

Betík

Betik

Matyas

40

ž

Breza

22.01.1910

Zieten

Bremen

       

40

Betíková

Betik

Flona

30

v

Brieza

26.07.1902

Columbia

Hamburg

       

41

Betíková

Betik

Ilona

20

s

Preza

04.05.1910

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

42

Betíková

Betik

Ilona

42

v

Preza

04.05.1910

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

43

Betíková

Betik

Ilona

17

s

Breza

08.10.1913

Imperator

Hamburg

       

44

Bistričan

Bistricsan

Antol

18

s

Zresa

13.10.1899

Furst Bismarck

Hamburg

       

45

Botík

Botik

Istvan

46

s

Breza

09.12.1899

Palatia

Hamburg

       

46

Brezovská

Brezovszky

Ilona

24

v

Breza

30.10.1906

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

47

Brezovská

Brezovszky

Benedikta

4

s

Breza

30.10.1906

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

48

Brezovská

Brezovszky

Anna

3

s

Breza

30.10.1906

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

49

Bučík

Bl...k

Janos

17

s

Breza

01.11.1902

Auguste Victoria

Hamburg

       

50

Dafčík

Dafcsik

Peter

30

ž

Bresa

05.12.1901

Deutschland

Hamburg

       

51

Diškanec

Diskanecz

Janos

39

ž

Breza

11.11.1899

Furst Bismarck

Hamburg

       

52

Diškanec

Diskanecz

Janos

39

ž

Brezo

27.07.1900

Patricia

Hamburg

       

53

Diškanec

Diskanecz

Janos

17

s

Brezsa

22.11.1905

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

54

Diškanecová

Dishanecz

Maria

18

s

Breza

07.12.1906

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

55

Dudášik

Dudasik

Istvan

35

ž

 

25.05.1896

Aller

Bremen

       

56

Dudášik

Dudasik

Jozsef

35

ž

...

28.05.1896

Spree

Bremen

       

57

Dudášik

Dudasik

Jano

33

s

Breza

03.12.1899

Pretoria

Hamburg

       

58

Dudášik

Dudersik

Stefan

40

ž

Bresa

30.12.1899

Phoenicia

Hamburg

       

59

Dudášik

Dudasik

Johann

17

s

Breza

05.12.1901

Deutschland

Hamburg

       

60

Dudášik

Dudasik

Josef

18

s

...

02.07.1903

Pennsylvania

Hamburg

       

61

Dudášik

Dudasik

Josef

17

s

Breza

14.10.1903

Grosser Kurfurst

Bremen

       

62

Dudášik

Dudasik

Jozsef

46

ž

Breza

02.10.1906

Bremen

Bremen

       

63

Dudášik

Dudasik

Karoly

6

s

Breza

02.10.1906

Bremen

Bremen

       

64

Dudášik

Dudasik

Jan

1

s

...

27.07.1923

Suffren

Le Havre

       

65

Dudášiková

Dudacsik

Maria

35

v

Breza

26.03.1899

Pretoria

Hamburg

       

66

Dudášiková

Dudacsik

Terese

4

s

Breza

26.03.1899

Pretoria

Hamburg

       

67

Dudášiková

Dudasik

Terez

19

s

Brezsa

22.11.1905

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

68

Dudášiková

Dudasik

Terez

11

s

Breza

02.10.1906

Bremen

Bremen

       

69

Dudášiková

Dudasik

Maria

44

v

Breza

02.10.1906

Bremen

Bremen

       

70

Dudášiková

Dudasik

Maria

11m

s

Breza

02.10.1906

Bremen

Bremen

       

71

Dudášiková

Dudasik

Ilonz

16

s

Breza

23.12.1908

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

72

Dudášiková

Dudasik

Teresa

17

s

Preza

04.05.1910

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

73

Dudášiková

Dudasik

Marya

18

s

Brezo

27.08.1913

Imperator

Hamburg

       

74

Dudášiková

Sudasek

Maria

18

s

Breza

02.06.1914

Kronprnz Wilhelm

Bremen

       

75

Dudášiková

Dudasik

Helena

19

v

...

27.07.1923

Suffren

Le Havre

       

76

Dulík

Dulik

Jozsef

24

s

Breza

04.10.1901

H.H.Meier

Bremen

       

77

Dulík

Dulik

Ignak

17

s

Brieza

26.07.1902

Columbia

Hamburg

       

78

Dulíková

Dulik

Terezia

23

w

USA

26.12.1908

Gneisenau

Bremen

       

79

Duncak

Dunczak

Jossef

24

s

Bresa

04.03.1901

Karlsruhe

Bremen

       

80

Fendek

Fendek

Istvan

16

s

Breza

30.10.1906

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

81

Ferancová

Feranecz

Hellna

16

s

Breza

13.01.1904

Deutschland

Hamburg

       

82

Florek

Floreiz

Jan

18

s

Bresa

03.12.1899

Pretoria

Hamburg

       

83

Franeková

Fransk

Maria

21

s

Breza

01.11.1902

Auguste Victoria

Hamburg

       

84

Frolek

Frolek

Janos

17

s

Breza

11.11.1899

Furst Bismarck

Hamburg

       

85

Gdul

Gaul

John

26

s

Brezar

30.06.1900

Phoenicia

Hamburg

       

86

Gdul

Gdul

Janos

26

ž

...

15.02.1901

Milano

Hamburg

       

87

Gdul

Gdul

Jan

33

ž

...

27.02.1906

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

88

Gdul

Gdul

Yan

36

ž

Breza

30.11.1909

Kronprinzessin Cecilie

Bremen

       

89

Grossová

Gross

Amva

27

s

Brsz...

10.11.1899

Phoenicia

Hamburg

       

90

Hapan

Hapan

Josef

17

s

Breza

14.11.1902

Deutschland

Hamburg

       

91

Hapanová

Hapan

Maria

17

s

Breza

11.04.1913

Main

Bremen

       

92

Hapanová

Hapan

Tereza

18

s

Breza

02.06.1914

Kronprnz Wilhelm

Bremen

       

93

Hladek

Hladek

John

28

ž

Breza

15.09.1899

Furst Bismarck

Hamburg

       

94

Hladek

Hladek

Josef

17

s

Breza

06.12.1905

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

95

Hladek

Hladek

Jozsef

44

ž

Breza

16.11.1909

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

96

Hladek

Hladek

Josef

35

ž

Breza

25.11.1909

Hannover

Bremen

       

97

Hladek

Hladek

Jonos

28

ž

Bresc

01.10.1899

Auguste Victoria

Hamburg

       

98

Hupan

Fluojan

Janos

34

s

Breza

09.12.1899

Palatia

Hamburg

       

99

Janík

Janyik

Istvan

30

s

Brza

16.06.1900

Auguste Victoria

Hamburg

       

100

Janík

Janik

Josef

19

s

Breza

16.05.1912

Pennsylvania

Cuxhaven

       

101

Janíková

Janyik

Maria

24

v

Breza

06.02.1907

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

102

Janíková

Janik

Maria

18

s

Breza

21.12.1907

Main

Bremen

       

103

Janíková

Janik

Terezia

17

s

Breza

11.04.1913

Main

Bremen

       

104

Janša

Jansa

Stefan

26

s

Breza

05.06.1907

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

105

Jineková

Finek

Maria

19

s

Broza

25.02.1904

Moltke

Hamburg

       

106

Juriga

Junga

Georg

28

ž

Breza

05.04.1905

Blucher

Hamburg

       

107

Kabas

Kabas

Jan

17

s

Broza

07.06.1906

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

108

Kámon

Kamon

Josef

35

ž

Breza

22.06.1901

Columbia

Hamburg

       

109

Karolčík

Kard.

Janos

24

s

Breza

01.11.1902

Auguste Victoria

Hamburg

       

110

Karolčíková

Karolcsik

Anna

38

v

Breza

31.12.1904

Pretoria

Hamburg

       

111

Kianik

Kianik

Andras

18

s

Breza

08.12.1902

Deutschland

Hamburg

       

112

Klocek

Klocek

Janos

4

s

Boeza

18.07.1905

Grosser Kurfurst

Bremen

       

113

Klocek

Klocek

Josef

2

s

Boeza

18.07.1905

Grosser Kurfurst

Bremen

       

114

Kloceková

Klocek

Maria

34

v

Boeza

18.07.1905

Grosser Kurfurst

Bremen

       

115

Kloceková

Klocek

Perez

11

s

Boeza

18.07.1905

Grosser Kurfurst

Bremen

       

116

Kloceková

Klocek

Mariska

9

s

Boeza

18.07.1905

Grosser Kurfurst

Bremen

       

117

Kloceková

Klocek

Ilona

17

s

Breza

26.08.1913

Kronprinz Vilhelm

Bremen

       

118

Kloceková

Klocek

Maria

20

s

Breza

18.06.1921

Rotterdam

Rotterdam

       

119

Knapík

Knapik

Andro

32

...

Breza

05.04.1893

Darmstadt

Bremen

       

120

Knapík

Knapik

Jozsef

37

ž

 

25.05.1896

Aller

Bremen

       

121

Knapík

Knapik

Andras

39

ž

Breza

17.11.1897

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

122

Knapík

Kmajsik

Josof

18

s

Bresa

03.12.1899

Pretoria

Hamburg

       

123

Knapík

Knapik

Josef

16

s

Breza

11.02.1900

Graf Waldersee

Hamburg

       

124

Knapík

Knapik

Jano

19

s

Breza

19.12.1905

Blucher

Hamburg

       

125

Knapík

Knapik

Josef

17

s

Bresc

01.10.1899

Auguste Victoria

Hamburg

       

126

Kopta

Kopta

Jozsef

39

ž

Breza

17.11.1897

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

127

Kopta

Kopta

Josef

46

ž

Breza

06.12.1905

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

128

Kormaňák

Kormanyak

Istvan

40

ž

Breza

26.12.1908

Gneisenau

Bremen

       

129

Kormaňáková

Kormanyak

Katarina

18

s

Breza

26.04.1914

Pretoria

Hamburg

       

130

Kortulíková

Kortulik

Terezia

17

s

Breza

11.04.1913

Main

Bremen

       

131

Kozáková

Kozak

Johanna

61

w

...

04.05.1910

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

132

Krasničan

Kiasnicsan

Istvan

35

s

Brezar

30.06.1900

Phoenicia

Hamburg

       

133

Krasničan

Krasznicsan

Jan

27

...

Breza

05.04.1893

Darmstadt

Bremen

       

134

Krasničan

Krasznicsan

John

40

ž

Breza

07.01.1905

Carpathia

Fiume

       

135

Krasničan

Krasznicsan

Janos

40

ž

Breza

28.06.1905

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

136

Krasničanová

Krasznickan

Katarina

30

v

Breza

06.02.1907

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

137

Krasničanová

Krasznickan

Terezia

3

s

Breza

06.02.1907

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

138

Kruja

Kruja

Janos

43

ž

Breza

17.03.1902

Phoenicia

Hamburg

       

139

Kruja

Kruja

Janos

37

ž

Breza

17.03.1902

Phoenicia

Hamburg

       

140

Kubaš

Kubces

Josef

18

s

Breza

20.03.1901

Batavia

Hamburg

       

141

Kubaš

Kubas

Josef

18

s

Brsor

05.12.1901

Deutschland

Hamburg

       

142

Kubaš

Kubas

Pista

8

s

Breza

03.08.1904

Grosser Kurfurst

Bremen

       

143

Kubaš

Kubas

Josef

3

s

Breza

03.08.1904

Grosser Kurfurst

Bremen

       

144

Kubaš

Kubas

Andras

24

ž

Breza

08.11.1910

Kronprinzessin Cecilie

Bremen

       

145

Kubašák

Kubasak

Georgy

28

ž

Breza

17.11.1897

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

146

Kubašák

Kubasak

Stefan

39

ž

...

20.06.1905

Kronprinz Vilhelm

Bremen

       

147

Kubašák

Kubasak

Istvan

44

ž

Breza

22.01.1910

Zieten

Bremen

       

148

Kubašová

Kubas

Maria

11

s

Breza

03.08.1904

Grosser Kurfurst

Bremen

       

149

Kubašová

Kubas

Maria

37

v

Breza

03.08.1904

Grosser Kurfurst

Bremen

       

150

Kubašová

Kubas

Terez

4

s

Breza

03.08.1904

Grosser Kurfurst

Bremen

       

151

Kubešák

Kubesak

Issvan

32

s

Breza

11.11.1898

Furst Bismarck

Hamburg

       

152

Kubolek

Kubolok

Josef

30

ž

Breza

20.03.1901

Batavia

Hamburg

       

153

Kubolek Placek

Kubolek Placek

Jozsef

28

ž

Breza

06.12.1905

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

154

Kuboleková

Kubolek

Ilana

17

s

Breza

06.12.1905

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

155

Kuboleková

Kubolek

Verona

16

s

Breza

02.03.1909

Chemnitz

Bremen

       

156

Kujanik

Kujanik

Jan

33

s

Bresa

03.12.1899

Pretoria

Hamburg

       

157

Kujaník

Kujanyik

Georg

33

ž

Breza

12.10.1901

Columbia

Hamburg

       

158

Kurta

Kurta

Paul

24

s

Breza

30.06.1900

Phoenicia

Hamburg

       

159

Kurta

Kurta

Stefan

18

s

Breza

17.03.1902

Phoenicia

Hamburg

       

160

Kurta

Kurta

Mihaly

17

s

Breza

07.01.1905

Carpathia

Fiume

       

161

Kurta

Kurta

Pal

30

ž

Brcza

03.06.1906

Trave

Bremen

       

162

Kurta

Kurta

Pal

32

ž

Brcza

02.03.1909

Chemnitz

Bremen

       

163

Kurta

Kurta

Janos

20

s

Breza

20.05.1912

Barbarossa

Bremen

       

164

Kurta

Kurta

Mihaly

24

ž

Breza

20.05.1912

Barbarossa

Bremen

       

165

Kurta

Kurta

Jozseph

29

ž

Breza

16.02.1921

Chicago

Le Havre

       

166

Kurta

Kurta

Michal

32

ž

Breza

16.02.1921

Chicago

Le Havre

       

167

Kurtulík

Kurtalik

Andras

31

ž

Breza

17.11.1897

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

168

Kurtulík

Kurtulik

Andras

32

ž

Breza

23.11.1898

Kaiser Friedrich

Bremen

       

169

Kurtulík

Kurtulyik

Josef

30

ž

Zresa

13.10.1899

Furst Bismarck

Hamburg

       

170

Kurtulík

Kustulík

Josef

39

s

Beza

11.02.1900

Graf Waldersee

Hamburg

       

171

Kurtulík

Kurtulik

Jos.

25

s

Brcza

06.07.1900

Pennsylvania

Hamburg

       

172

Kurtulík

Kurtulik

Andras

36

ž

Breza

23.12.1903

Kronprinz Vilhelm

Bremen

       

173

Kurtulíková

Kurtulik

Verona

17

s

Breza

25.02.1904

Moltke

Hamburg

       

174

Kurtulíková

Kurtulik

Rosalia

17

s

Breza

25.02.1904

Moltke

Hamburg

       

175

Kurtulíková

Kurtulik

Katalin

19

s

Breza

30.10.1906

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

176

Litašík

Lsifasik

Jas.

17

s

Breza

11.02.1900

Graf Waldersee

Hamburg

       

177

Majda

Majda

Josef

25

ž

Breza

20.03.1901

Batavia

Hamburg

       

178

Majda

Mojda

Stofan

28

s

Breza

03.12.1899

Pretoria

Hamburg

       

179

Majerák

Majcrok

Istvan

18

s

Breza

04.11.1900

Deutschland

Hamburg

       

180

Majerák

Majerak

Janos

19

s

...

14.12.1904

Gera

Bremen

       

181

Majerák

Majerak

Janos

19

s

Breza

07.01.1905

Carpathia

Fiume

       

182

Majerák

Majerak

Jan

26

s

Breza

15.08.1906

Barbarossa

Bremen

       

183

Majerák

Majerak

Josef

19

s

Rieza

08.10.1913

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

184

Matejčík

Matejcsik

Josef

17

s

Breza

15.09.1899

Furst Bismarck

Hamburg

       

185

Matejčík

Matycsik

Josef

28

s

Breza

11.11.1899

Furst Bismarck

Hamburg

       

186

Matejčík

Matepik

Josef

16

s

Breza

11.02.1900

Graf Waldersee

Hamburg

       

187

Matejčík

Matejcsik

Janos

18

s

Bresa

09.02.1901

Bulgaria

Hamburg

       

188

Matejčík

Matejcsik

Josef

24

s

Breza

25.02.1901

Phoenicia

Hamburg

       

189

Matejčík

Malyovcsik

Josef

29

ž

Breza

06.04.1901

Pretoria

Hamburg

       

190

Matejčík

Matejsik

Istvan

26

ž

Breza

13.01.1904

Deutschland

Hamburg

       

191

Matejčík

Mahejosik

Jozsef

34

ž

Breza

06.12.1905

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

192

Matejčík

Matejcsik

Gyorgy

17

s

Breza

30.03.1906

Rhein

Bremen

       

193

Matejčík

Matejcik

Jan

40

ž

Breza

30.10.1906

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

194

Matejčík

Matyovcsik

Karoly

26

s

Breza

21.12.1907

Main

Bremen

       

195

Matejčík

Matejcik

Jan

34

ž

Broza

31.01.1921

La Lorraine

Le Havre

       

196

Matejčíková

Matejcsik

Teresia

18

s

Bona

05.12.1901

Deutschland

Hamburg

       

197

Matejčíková

Matejcsik

Flona

18

s

Breza

08.12.1902

Deutschland

Hamburg

       

198

Matejčíková

Matejcsik

Verona

17

s

Bresa

06.12.1905

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

199

Matejčíková

Matejcsik

Ferez

20

v

Breza

15.02.1906

Barbarossa

Bremen

       

200

Matejčíková

Matejcik

Maria

34

w

Breza

31.10.1911

Kronprnz Wilhelm

Bremen

       

201

Matejčíková

Matiejczyk

Helena

18

s

Brezo

27.08.1913

Imperator

Hamburg

       

202

Matejčíková

Matejcsik

Ilona

24

v

Breza

09.08.1921

Kronland

Antwerp

       

203

Matejčíková

Matejcik

Maria

49

v

Breza

01.11.1923

President Arthur

Bremen

       

204

Maťovčík

Matoofesrk

Jonas

29

ž

Zresa

13.10.1899

Furst Bismarck

Hamburg

       

205

Maťovčík

Motovcsin

Johann

29

s

Brsz...

10.11.1899

Phoenicia

Hamburg

       

206

Maťovčík

Matyovcsik

Jstvan

35

s

Breza

03.12.1899

Pretoria

Hamburg

       

207

Maťovčík

Matovcsik

Janos

29

ž

Breza

21.01.1900

Gera

Bremen

       

208

Maťovčík

Matyovcsik

Andras

23

s

Broza

17.02.1901

Pretoria

Hamburg

       

209

Maťovčík

Matrovcsik

Jossef

28

ž

Bresa

04.03.1901

Karlsruhe

Bremen

       

210

Maťovčík

Matovcik

Jan

13

s

Breza

18.06.1921

Rotterdam

Rotterdam

       

211

Maťovčík

Matovcik

Karol

15

s

Breza

18.06.1921

Rotterdam

Rotterdam

       

212

Maťovčíková

Mativocsik

Helena

16

s

Brezo

27.08.1913

Imperator

Hamburg

       

213

Maťovčíková

Matiwczyk

Marya

17

s

Brezo

27.08.1913

Imperator

Hamburg

       

214

Maťovčíková

Matovcsik

Flona

22

s

Breza

26.04.1914

Pretoria

Hamburg

       

215

Maťovčíková

Matovcik

Ilona

11

s

Breza

18.06.1921

Rotterdam

Rotterdam

       

216

Miháľ

Mihaly

Janos

41

ž

Breza

11.02.1900

Graf Waldersee

Hamburg

       

217

Michal

Michal

Javos

40

ž

Breza

03.12.1899

Pretoria

Hamburg

       

218

Michaliga

Michaliga

Jan

29

s

Breza

23.11.1898

Kaiser Friedrich

Bremen

       

219

Michaliga

Michaliga

Stefan

25

s

Breza

23.11.1898

Kaiser Friedrich

Bremen

       

220

Michaliga

Michaliga

Mihaly

38

ž

Breza

06.12.1905

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

221

Michaliga

Michaliga

Stefan

26

ž

Breza

07.12.1906

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

222

Michaliga

Michaliga

Josef

17

s

Breza

04.04.1907

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

223

Michaliga

Mihaliga

Stefan

26

s

Breza

05.06.1907

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

224

Michaliga

Midialiga

Janos

38

ž

Breza

03.12.1899

Pretoria

Hamburg

       

225

Michaliga

Midialiga

Jevos

16

s

Breza

03.12.1899

Pretoria

Hamburg

       

226

Michaligová

Mihaliga

Anna

20

s

Breza

01.11.1902

Auguste Victoria

Hamburg

       

227

Michaligová

Michaliga-Knizzicky

Terez

24

v

Breza

03.09.1907

Kronprinz Vilhelm

Bremen

       

228

Michaligová

Michaliga-Knizzicky

Maria

11m

s

Breza

03.09.1907

Kronprinz Vilhelm

Bremen

       

229

Michaligová

Michaliga

Helena

11

s

Preza

04.05.1910

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

230

Minek

Minek

Jonas

27

s

Breza

30.06.1900

Phoenicia

Hamburg

       

231

Miškovčík

Miskowcsik

Andreas

25

ž

Breza

15.09.1899

Furst Bismarck

Hamburg

       

232

Miškovčík

Miskovcsik

Nikoly

39

ž

Zresa

13.10.1899

Furst Bismarck

Hamburg

       

233

Miškovčík

Miskowcsik

Mihaly

40

ž

Breza

28.10.1899

Auguste Victoria

Hamburg

       

234

Miškovčík

Miskovsik

Andras

24

s

Breza

11.02.1900

Graf Waldersee

Hamburg

       

235

Mizerák

Mize...ak

Stefan

38

ž

Breza

11.11.1899

Furst Bismarck

Hamburg

       

236

Mizerák

Mizerak

Jastvien

39

ž

Breza

11.02.1900

Graf Waldersee

Hamburg

       

237

Mizerák

Mizerak

Andras

24

ž

Breza

06.12.1905

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

238

Mizerák

Miscrak

Andrej

37

ž

Breza

03.12.1899

Pretoria

Hamburg

       

239

Mizeráková

Mizerak

Ilona

17

s

Breza

02.03.1909

Chemnitz

Bremen

       

240

Mušák

Musak

Johann

26

s

Breza

11.11.1899

Furst Bismarck

Hamburg

       

241

Mušák

Musak

Isofan

18

s

Breza

05.12.1901

Deutschland

Hamburg

       

242

Mušák

Musak

Stefan

18

s

Breza

13.03.1903

Barbarossa

Bremen

       

243

Mušák

Musak

Janos

24

ž

Breza

14.10.1903

Grosser Kurfurst

Bremen

       

244

Mušák

Musak

Johaun

33

ž

Breza

21.12.1907

Main

Bremen

       

245

Mušák

Musak

Janos

29

ž

Breza

22.01.1910

Zieten

Bremen

       

246

Mušáková

Musak

Ilona

32

w

Breza

17.04.1914

Bremen

Bremen

       

247

Náčin

Nacin

Josef

27

s

Bresa

05.03.1900

Pretoria

Hamburg

       

248

Náčin

Naczin

Josef

18

s

Broza

17.02.1901

Pretoria

Hamburg

       

249

Náčin

Nacsin

Pal

40

ž

Bresa

25.02.1901

Phoenicia

Hamburg

       

250

Náčin

Nacstn

Pat

45

ž

Breza

05.04.1905

Blucher

Hamburg

       

251

Náčin

Nacsin

Karoly

17

s

Breza

19.12.1905

Blucher

Hamburg

       

252

Náčin

Vacsin

Karol

17

s

Breza

05.06.1907

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

253

Náčin

Nacsin

Stefan

16

s

...

21.12.1907

Main

Bremen

       

254

Náčin

Nacin

Frantisek

24

s

Breza

15.08.1921

Hudson

Bremen

       

255

Náčin Betík

Nacin Betik

Janos

41

ž

Brcza

02.03.1909

Chemnitz

Bremen

       

256

Náčinčík

Nacsincsik

Janos

34

ž

Breza

08.03.1910

Prinz Friedrich Wilhelm

Bremen

       

257

Náčinčík

Nacsincsik

Jozef

30

ž

Breza

08.03.1910

Prinz Friedrich Wilhelm

Bremen

       

258

Náčinová

Nacsin

Jlona

19

s

Breza

01.11.1902

Auguste Victoria

Hamburg

       

259

Náčinová

Nacsin

Maria

17

s

Breza

01.11.1902

Auguste Victoria

Hamburg

       

260

Náčinová

Nacsin

Teres

16

s

Breza

13.01.1904

Deutschland

Hamburg

       

261

Náčinová

Nacsin

Maria

40

v

Breza

06.11.1904

Etruria

Liverpool

       

262

Náčinová

Vaczin

Maria

17

s

Breza

02.10.1906

Bremen

Bremen

       

263

Náčinová

Nacsin

Katarina

15

s

Breza

05.06.1907

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

264

Náčinová

Nacsin

Ilona

17

s

Breza

26.12.1908

Gneisenau

Bremen

       

265

Nanista

Namisota

Janos

19

s

Breza

20.03.1901

Batavia

Hamburg

       

266

Naništa

Nanista

Stefan

17

s

Breza

25.02.1904

Moltke

Hamburg

       

267

Naništa

Nanista

Jano

27

ž

Breza

25.11.1909

Hannover

Bremen

       

268

Nodžák

Nodzak

Istvan

41

s

Brcza

11.02.1900

Graf Waldersee

Hamburg

       

269

Nodžák

Nojdrak

Motoj

29

s

Bresa

05.03.1900

Pretoria

Hamburg

       

270

Nodžák

Nodzak

Jotvan

41

s

Brezo

27.07.1900

Patricia

Hamburg

       

271

Nodžák

Nodzak

Josef

34

ž

B...eza

02.11.1901

Auguste Victoria

Hamburg

       

272

Nodžák

Nodzak

Michal

43

ž

Breza

12.11.1901

Amsterdam

Boulogne

       

273

Nodžák

Nadzak

Josef

30

ž

Breza

13.01.1904

Deutschland

Hamburg

       

274

Nodžák

Nadzak

Janos

33

ž

Breza

13.01.1904

Deutschland

Hamburg

       

275

Nodžák

Nodzak

Janos

22

s

Breza

30.10.1906

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

276

Nodžák

Vodzak

Stefan

42

ž

Breza

23.12.1908

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

277

Nodžák

Vodzak

Jano

13

s

Breza

23.12.1908

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

278

Nodžák

Vodzak

Stefan

16

s

Breza

23.12.1908

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

279

Nodžák

Vodzak

Jozsef

11m

s

Breza

23.12.1908

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

280

Nodžák

Nodzak

Janos

40

ž

Brcza

20.03.1910

Oldenburg

Bremen

       

281

Nodžáková

Nadzak

Verona

19

s

Breza

13.01.1904

Deutschland

Hamburg

       

282

Nodžáková

Nadzak

Maria

17

s

...

14.12.1904

Gera

Bremen

       

283

Nodžáková

Vodzek

Tereza

16

s

Breza

30.10.1906

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

284

Nodžáková

Vodzak

Maria

38

w

Breza

07.12.1906

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

285

Nodžáková

Vodzak

Ilona

39

v

Breza

23.12.1908

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

286

Nodžáková

Vodzak

Maria

15

s

Breza

23.12.1908

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

287

Nodžáková

Vodzak

Kata

11

s

Breza

23.12.1908

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

288

Nodžáková

Vodzak

Ilona

10

s

Breza

23.12.1908

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

289

Nodžáková

Vodzak

Tereza

4

s

Breza

23.12.1908

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

290

Nodžáková

Vodzak

Roza

3

s

Breza

23.12.1908

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

291

Nodžáková

Vodzak

Terez

24

w

Breza

23.12.1908

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

292

Nodžáková

Nodzak

Josefina

17

s

Brcza

18.06.1912

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

293

Nodžáková

Nodzak

Maria

18

s

Breka

06.05.1914

Seydlitz

Bremen

       

294

Nodžáková

Nadzak

Ilona

19

s

Brezo

23.12.1903

Blucher

Hamburg

       

295

Opálková

Opalka

Kata

18

s

Brezo

17.03.1902

Phoenicia

Hamburg

       

296

Paľová

Palo

Teresia

30

v

Broza

31.01.1921

La Lorraine

Le Havre

       

297

Pančáreková

Pancsarek

Maria

26

s

Breza

08.03.1910

Prinz Friedrich Wilhelm

Bremen

       

298

Pančarík

Pancsarik

Andras

17

s

Breza

09.12.1899

Palatia

Hamburg

       

299

Pančarík

Pancsarik

Janos

17

s

Breza

12.03.1905

Brandenburg

Bremen

       

300

Pančarík

Pancsarik

Josef

18

s

Breza

12.03.1905

Brandenburg

Bremen

       

301

Pančaríková

Pancsarik

Ilona

18

s

Breza

13.01.1904

Deutschland

Hamburg

       

302

Pančaríková

Pancsarik

Maria

30

w

Breza

04.05.1910

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

303

Pančaríková

Pancsarik

Maria

26

s

Breza

27.6.1912

Grosser Kurfurst

Bremen

       

304

Pápai

Papai

Rosa

21

v

Bresa

05.12.1901

Deutschland

Hamburg

       

305

Pápai

Papai

Rosa

2

s

Bresa

05.12.1901

Deutschland

Hamburg

       

306

Papajik

Papajik

Johann

8

s

Breza

26.03.1899

Pretoria

Hamburg

       

307

Papajik

Papajik

Stefan

36

ž

Breza

11.11.1899

Furst Bismarck

Hamburg

       

308

Papajik

Papajik

Matoj

37

ž

Breza

03.12.1899

Pretoria

Hamburg

       

309

Papajik

Papajik

Istvan

32

s

Brcza

11.02.1900

Graf Waldersee

Hamburg

       

310

Papajik

Papaik

Ignacz

26

s

Brza

23.01.1903

Patricia

Hamburg

       

311

Papajik

Papazik

Jan

29

ž

Breza

19.12.1905

Blucher

Hamburg

       

312

Papajik

Papajik

Jan

28

ž

Breza

29.12.1905

Rhein

Bremen

       

313

Papajik

Papajik

Jan

33

ž

USA

11.03.1907

Trave

Bremen

       

314

Papajik

Papajik

Franc

4

s

Breza

04.04.1907

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

315

Papajik

Papajik

Janos

10m

s

Breza

04.04.1907

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

316

Papajík

Popaik

Josef

26

ž

Breza

15.09.1899

Furst Bismarck

Hamburg

       

317

Papajiková

Papajik

Theresie

36

v

Breza

26.03.1899

Pretoria

Hamburg

       

318

Papajiková

Papajik

Therese

4

s

Breza

26.03.1899

Pretoria

Hamburg

       

319

Papajiková

Papajik

Maria

22

v

Breza

26.03.1899

Pretoria

Hamburg

       

320

Papajiková

Papajik

Tacse

16

s

Breza

03.12.1899

Pretoria

Hamburg

       

321

Papajiková

Papajik

Rosa

40

v

Breza

04.10.1901

H.H.Meier

Bremen

       

322

Papajiková

Papajik

Rosa

30

v

Breza

04.04.1907

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

323

Papajiková

Papajik

Rosa

6

s

Breza

04.04.1907

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

324

Papeková

Papek

Therese

20

s

Breza

01.11.1902

Auguste Victoria

Hamburg

       

325

Parisch

Parisch

Pal

17

s

...

05.03.1900

Pretoria

Hamburg

       

326

Parisik

Pariszyk

Stefan

36

ž

Breza

18.01.1911

President Grant

Hamburg

       

327

Paríšek

Parisek

Mihaly

38

ž

Breza

28.01.1901

Graf Waldersee

Hamburg

       

328

Paríšek

Parisak

Andras

42

s

Brsa

09.02.1901

Bulgaria

Hamburg

       

329

Paríšek

Parisek

Andras

18

S

Breza

20.03.1901

Batavia

Hamburg

       

330

Paríšek

Parisek

Stefan

26

s

Brza

23.01.1903

Patricia

Hamburg

       

331

Paríšek

Parisek

Stefan

30

ž

Brezsa

22.11.1905

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

332

Paríšek

Parisek

Jan

17

s

Breza

06.02.1907

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

333

Paríšek

Pazisek

Istvan

24

s

USA

26.12.1908

Gneisenau

Bremen

       

334

Paríšek

Parisek

Jan

26

s

Breza

11.07.1922

Mount Caroll

Hamburg

       

335

Paríšeková

Parisek

Ilona

19

s

Breza

25.02.1904

Moltke

Hamburg

       

336

Paríšeková

Parisek

Maria

26

s

Brosa

16.02.1909

Kronprinzessin Cecikie

Bremen

       

337

Paríšeková

Parisek

Ilona

23

s

Breza

14.07.1922

Rotterdam

Rotterdam

       

338

Pavlík

Pawlik

Janos

36

ž

Bresa

30.12.1899

Phoenicia

Hamburg

       

339

Pelda

Pelda

Katijas

31

ž

Brecha

06.10.1899

Pennsylvania

Hamburg

       

340

Pelda

Pelda

Matej

32

ž

Breza

11.11.1899

Furst Bismarck

Hamburg

       

341

Pelda

Pelda

Matyas

30

ž

Breza

30.10.1906

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

342

Placek

Placzek

Jono

37

ž

Brecha

06.10.1899

Pennsylvania

Hamburg

       

343

Placek

Placzek

Jonos

37

s

Brsz...

10.11.1899

Phoenicia

Hamburg

       

344

Placeková

Plazek

Flona

20

s

Breza

11.04.1913

Main

Bremen

       

345

Podstrelený

Podstreleni

Stefan

28

ž

Breza

07.12.1906

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

346

Podstrelený

Podstoelvy

Josef

27

s

Breza

03.12.1899

Pretoria

Hamburg

       

347

Prok

Prok

Janos

35

s

Breza

11.02.1900

Graf Waldersee

Hamburg

       

348

Qudastk

Qudastk

Josef

2

s

Breza

07.12.1906

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

349

Qudastková

Qudastk

Tenza

22

v

Breza

07.12.1906

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

350

Qudastková

Qudastk

Tereza

6m

s

Breza

07.12.1906

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

351

Račák

Racsak

Andras

40

ž

Breza

05.04.1905

Blucher

Hamburg

       

352

Račák

Racak

Ondrej

17

s

Breza

05.06.1907

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

353

Račáková

Raczak

Terez

30

v

Breza

12.03.1905

Brandenburg

Bremen

       

354

Romaňák

Romanyak

Stefan

25

ž

Breza

23.11.1898

Kaiser Friedrich

Bremen

       

355

Romaňák

Romanyak

Stefan

25

ž

Breza

11.11.1899

Furst Bismarck

Hamburg

       

356

Romaňák

Romawjak

Istvan

25

s

Bresa

03.12.1899

Pretoria

Hamburg

       

357

Romaňák

Romanyak

Teresa

17

s

Brza

23.01.1903

Patricia

Hamburg

       

358

Romaňáková

Romaniak

Maria

18

s

Briza

02.07.1912

Berlin

Bremen

       

359

Romaňáková

Romaniak

Marya

16

s

Breza

02.06.1913

Prinz Friedrich Wilhelm

Bremen

       

360

Romaňáková

Romanak

Teresia

23

s

Broza

31.01.1921

La Lorraine

Le Havre

       

361

Romaňáková

Romaniak

Terezia

20

s

Breza

04.09.1921

Mount Clay

Hamburg

       

362

Romaňáková

Ronanick

Maria

18

s

Breza

27.06.1912

Grosser Kurfurst

Bremen

       

363

Simuradík

Simuradík

Jonos

17

s

Bresc

01.10.1899

Auguste Victoria

Hamburg

       

364

Simuradíková

Simuradík

Terezia

18

s

Brezo

23.12.1903

Blucher

Hamburg

       

365

Sitárik

Tzitorik

Josvan

17

s

Breza

03.12.1899

Pretoria

Hamburg

       

366

Sitárik

Sitarik

Matej

17

s

Breza

30.03.1906

Rhein

Bremen

       

367

Sitárik

Szitarik

Istvan

30

ž

Brezi

06.12.1912

Konigin Luise

Bremen

       

368

Sitáriková

Szotarik

Maria

17

s

Breza

12.03.1905

Brandenburg

Bremen

       

369

Somsedík

Sunnlesik

Josef

17

s

Breza

04.04.1907

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

370

Somsedík

Simalisik

Jozef

44

ž

Breza

22.01.1910

Zieten

Bremen

       

371

Spak

Spak

Maityas

31

ž

Broza

17.02.1901

Pretoria

Hamburg

       

372

Staníková

Stanik

Terez

17

s

Breza

11.04.1913

Main

Bremen

       

373

Stein

Stein

Josef

23

s

USA

26.12.1908

Gneisenau

Bremen

       

374

Stupka

Stupka

Janos

35

ž

Breza

17.03.1902

Phoenicia

Hamburg

       

375

Sunek

Sunek

Daniel

16

s

Breza

03.12.1899

Pretoria

Hamburg

       

376

Sutank

Sutank

Matoj

17

s

Broza

07.06.1906

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

377

Szabo

Szabo

Janos

49

ž

Breza

17.03.1902

Phoenicia

Hamburg

       

378

Šimek

Simek

Josif

29

ž

Breza

11.11.1899

Furst Bismarck

Hamburg

       

379

Šimek

Simek

Daniel

18

s

Bresa

30.12.1899

Phoenicia

Hamburg

       

380

Šimek

Simek

Jozsef

28

s

Breza

21.01.1900

Gera

Bremen

       

381

Šimek

Simek

Jozsef

30

s

Breza

29.05.1901

Konigin Luise

Bremen

       

382

Šimek

Simek

Kaioly

17

s

Bona

05.12.1901

Deutschland

Hamburg

       

383

Šimek

Simek

Stefan

29

ž

Breza

06.12.1905

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

384

Šimek

Simek

Stefan

34

ž

Brcza

20.03.1910

Oldenburg

Bremen

       

385

Šimulčík

Sim...ck

Josef

17

s

Breza

15.09.1899

Furst Bismarck

Hamburg

       

386

Šimulčík

Simolcsik

Paul

33

ž

Breza

15.09.1899

Furst Bismarck

Hamburg

       

387

Šimulčík

Simulcsik

Matias

34

ž

Zresa

13.10.1899

Furst Bismarck

Hamburg

       

388

Šimulčík

Srinulcsik

Janos

17

s

Brsz...

10.11.1899

Phoenicia

Hamburg

       

389

Šimulčík

Simulcsik

Pal

18

s

Breza

11.11.1899

Furst Bismarck

Hamburg

       

390

Šimulčík

Timulcsik

Paul

18

s

Bresa

03.12.1899

Pretoria

Hamburg

       

391

Šimulčík

Simulaik

Stefan

27

s

Bresa

09.02.1901

Bulgaria

Hamburg

       

392

Šimulčík

Simudtcsik

Josef

28

s

Brsa

09.02.1901

Bulgaria

Hamburg

       

393

Šimulčík

Simulasik

Stefan

26

s

Broza

17.02.1901

Pretoria

Hamburg

       

394

Šimulčík

Simulcsik

Jossef

29

ž

Bresa

04.03.1901

Karlsruhe

Bremen

       

395

Šimulčík

Simulcsik

Josef

29

ž

Braza

06.04.1901

Pretoria

Hamburg

       

396

Šimulčík

Simulcsik

Josef

28

ž

Brza

23.01.1903

Patricia

Hamburg

       

397

Šimulčík

Simulcsik

Josef

28

s

Brza

25.02.1904

Moltke

Hamburg

       

398

Šimulčík

Simulosik

Josef

4

s

Breza

22.11.1905

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

399

Šimulčík

Simulcsik

Stefan

37

ž

Breza

06.12.1905

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

400

Šimulčík

Simulcsik

Pavel

17

s

...

21.12.1907

Main

Bremen

       

401

Šimulčík

Simulcik

Stefan

34

ž

Breza

30.11.1909

Kronprinzessin Cecilie

Bremen

       

402

Šimulčíková

Simulcsik

Josefine

11

s

Bresa

05.12.1901

Deutschland

Hamburg

       

403

Šimulčíková

Simulcsik

Katha

39

v

Breza

05.12.1901

Deutschland

Hamburg

       

404

Šimulčíková

Simulcsik

Theresia

17

s

Breza

05.12.1901

Deutschland

Hamburg

       

405

Šimulčíková

Simulcsik

Maria

11

s

Breza

22.11.1905

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

406

Šimulčíková

Simulosik

Maria

28

v

Tenosodr

22.11.1905

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

407

Šimulčíková

Simulcsik

Kate

43

v

Breza

06.12.1905

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

408

Šimulčíková

Simolcsik

Flona

18

s

Breza

19.11.1913

Grosser Kurfurst

Bremen

       

409

Šimurdík

Simuradík

Janos

18

s

Breza

04.03.1901

Karlsruhe

Bremen

       

410

Škuta

Skuta

Istvan

16

s

Brsa

09.02.1901

Bulgaria

Hamburg

       

411

Škuta

Skuta

Istvan

18

s

Bresa

25.02.1901

Phoenicia

Hamburg

       

412

Špak

Szpak

Ignacz

38

ž

Breza

28.01.1901

Graf Waldersee

Hamburg

       

413

Špigut

Spigut

Jozsef

30

ž

Breza

06.12.1901

Breslau

Bremen

       

414

Štajer

Stajer

Josef

27

ž

Breza

15.12.1902

Chemnitz

Bremen

       

415

Timek

Tirnek

Josef

28

s

Breza

03.12.1899

Pretoria

Hamburg

       

416

Triblik

Triblik

Istvan

38

ž

Breza

05.04.1905

Blucher

Hamburg

       

417

Triblik

Triblik

Janos

17

s

Breza

05.04.1905

Blucher

Hamburg

       

418

Trieblick

Trieblick

Issvan

30

s

Breza

11.11.1898

Furst Bismarck

Hamburg

       

419

Trieblik

Trieblik

Stefan

3

s

Breza

23.12.1908

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

420

Triebliková

Trieblik

Maria

28

v

Breza

23.12.1908

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

421

Triebliková

Trieblik

Ilona

10

s

Breza

23.12.1908

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

422

Triebliková

Trieblik

Tereza

9

s

Breza

23.12.1908

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

423

Urbaník

Urbanik

Josef

17

s

Breza

14.10.1903

Grosser Kurfurst

Bremen

       

424

Urbaník

Urbanik

Stefan

30

ž

Breza

30.10.1906

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

425

Urbaník

Urbanik

Jan

17

s

Breza

30.10.1906

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

426

Urbaníková

Urbanyik

Ilona

16

s

Breza

25.02.1904

Moltke

Hamburg

       

427

Vengrinová

Vengrin

Terez

34

w

Breza

02.03.1909

Chemnitz

Bremen

       

428

Verníček

Verniczek

Issvan

30

s

Breza

11.11.1898

Furst Bismarck

Hamburg

       

429

Verníček

Vernicsek

Jan

17

s

Broza

25.02.1904

Moltke

Hamburg

       

430

Verníček

Vernicsek

Istvan

13

s

Breza

05.12.1904

Ultonia

Fiume

       

431

Verníček

Vernicsek

Janos

40

ž

Breza

05.12.1904

Ultonia

Fiume

       

432

Verníček

Verencsck

Josef

21

s

Breza

19.11.1913

Grosser Kurfurst

Bremen

       

433

Verníček

Vernicek

Stefan

25

s

Breza

14.05.1921

Rotterdam

Rotterdam

       

434

Verníčeková

Verniczek

Therez

26

v

...

02.07.1903

Pennsylvania

Hamburg

       

435

Verníčeková

Vernicsek

Maria

16

s

Brza

25.02.1904

Moltke

Hamburg

       

436

Verníčeková

Vernicsek

Maria

20

s

Breza

02.06.1914

Kronprnz Wilhelm

Bremen

       

437

Vnučák

Vunesak

Josef

16

s

Brza

16.06.1900

Auguste Victoria

Hamburg

       

438

Vnučák

Vnucsak

Pal

18

s

Brza

25.02.1904

Moltke

Hamburg

       

439

Vnučák

Vrucsak

Andras

17

s

Breza

30.10.1906

Kaiser Wilhelm der Grosse

Bremen

       

440

Wizoraková

Wizorak

Terezia

16

s

Breza

07.12.1906

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

441

Zemeník

Zemenik

Jozef

24

ž

Breza

06.12.1905

Kaiser Wilhelm II

Bremen

       

442

Zemeník

Zemenik

Yosef

29

ž

Breza

30.11.1909

Kronprinzessin Cecilie

Bremen

       

443

Žatkulák

Zsafkulak

Istvan

24

s

Bresa

04.03.1901

Karlsruhe

Bremen

       

444

Žatkulák

Zatkulak

Istvan

29

s

Breza

20.03.1901

Batavia

Hamburg

       

445

Žatkulák

Zatkulak

Matej

38

ž

Breza

08.11.1910

Kronprinzessin Cecilie

Bremen

       
                 

 

 

 

Podľa veku najväčšiu skupinu tvorili vysťahovalci vo veku 15 – 20 rokov - 150 osôb tj. 34,5%, nasledovala skupina 31 - 40 rokov (91 – 20,9%), priemerný vek bol 24,3 rokov. Podrobnejšie v Prílohe 1. Vysťahovalectvo bolo doménou mužov,  žien bolo prekvapujúco málo, v porovnaní s inými obcami, z ktorých žien bolo iba o málo menej ako mužov. Celkovo sa vysťahovalo 368 mužov, tj. 84,6%, žien 67 tj. 15,4%. Z mužov bolo ženatých 59 (16,0%), slobodných 309(84,0%); ženy vydaté 30 (44,5%), slobodné 37 (55,2%). Najviac Brezňanov pristálo v New Yorku v r. 1899 – 61 (14,1%) osôb, na druhom mieste v roku 1901 50 (11,5%) osôb.

Cesta do prístavu.

Keď boli so všetkým pripravení vydali sa z Brezy na ďalekú cestu. Často ich sprevádzal agent lo-diarskej spoločností, ktorí im pomáhal orientovať sa v novej neznámej situácii. Vysťahovalci ktorí mali pas cestovali železnicou južnejšou trasou do prístavu Brémy (217 osôb), tí ktorí pas ne-mali, odchádzali „na čierno“ a cestovali severnejšou trasou cez územie Poľska a Nemecka do severnejšie položeného prístavu Hamburg (196 osôb). Jednotlivci využili aj prístavy Le Havre  (7 osôb), Rotterdam (6 osôb), Fiume (5 osôb), Antverpy, Liverpool, Cuxhaven a Boulogne po 1 osobe. V prístave sa ubytovali v prístavných barakoch, v ktorých čakali na loď. Zakúpili si lodné lístky do najlacnejšej tretej, tzv. „vysťahovaleckej triedy“.

lodný lístok                                                                                  Lodný lístok

 

V prístave bol vypracovaný zoznam cestujúcich, ktorý obsahoval meno vysťahovalca, bývalé miesto pobytu a odpovede na 29 otázok. Tento dokument po príchode do USA odovzdal kapitán lode americkým úradníkom, ktorým slúžil na posúdenie spôsobilosti prisťahovalca usadiť sa v USA.

 

Lodný zoznam vysťahovalcov.                                                                   Lodný zoznam vysťahovalcov

 

Vysťahovalci cestovali do Ameriky na veľkých parníkoch, ktoré boli postavené koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Boli konštruované na prevoz veľkého množstva chudobných vysťaho-valcov z Európy do USA.

 

America  

 

Parník  „Amerika“ bol spustený na vodu v Belfaste v r. 1905. Viezol celkom 897 pasažierov, z toho 1. triedy 420, 2. triedy 254 a 3. triedy 223 pasažie-rov.

 

 

Victoria

Parník „Kaiserin Auguste Victoria“ bol spustený na vodu v Štetíne v r. 1905. V tom čase bol najväčšia loď na svete. Viezol celkom 2 996 cestujúcich, z toho 1. triedy 652, 2. triedy 286 a 3. triedy 2 058 pasažierov.

 

 

 

Lode na ktorých sa plavili Brezňanci z Európy do USA:                                                       

Auguste Victoria /16 osôb//, Aller /2/, Amsterdam/1/, Barbarossa /7/, Berlin /1/, Blucher /12/, Bremen /7/, Breslau /1/, Bulgaria /8/, Carpathia /3/, Columbia /3/, Darmstadt /3/, Deutschland /24/, Etruria /1/, Friedrich der Grosse /13/, Furst Bismarck /28/, Gera /5/, Gneisenau /5/, Graf Waldersee/13/, Grosser Kurfurst /16/, H.H.Meier /2/, Hannover /2/, Hudson /1/, Chemnitz /6/, Chicago /2/, Imperator /5/, Kaiser Friedrich /4/, Kaiser Wilhelm der Grosse /46/, Kaiser Wilhelm II /45/, Karlsruhe /4/, Konigin Luise /2/, Kronland /1/, Kronprinz Wilhelm /7/, La Lorraine /3/, Main /5/, Milano /1/, Moltke /10/, Mount Caroll /1/, Mount Clay /1/, Oldenburg /2/, Patricia /6/, Pennsylvania /10/, Phoenicia /20/, President Arthur /1/, Pretoria /36/, Prinz Friedrich Wilhelm /4/, Rhein /3/, Rotterdam /6/, Seydlitz /1/, Spree /1/, Suffren /2/, Trave /2/, Ultonia /2/, Zieten /4/.

Plavba

Cestujúci 3. triedy boli umiestnení v podpalubí, v malých izbách ležali ľudia na regáloch na jedno-duchom slamníku, spolu muži, ženy aj deti. Strava bola minimálna, väčšinou sa museli stravovaťzo svojich zásob. Pitná voda sa rozdávala na prídel len v časových intervaloch, alebo len raz do dňa. Hygiena bola nedostatočná, vzduchu v izbe málo, mnohých premáhala morská nemoc.

Vysťahovalci na lodi.  Rok 1892.

Po 15 až 60-tich dňoch – podľa rýchlosti plavby  - pristála loď v prístave, pri móle East River v New Yorku. Vysťahovalci 3. triedy boli prevezení člnmi alebo trajektami na ostrov Ellis Island, kde sídlil Imigračný úrad a kde museli Brezňanci prekonať poslednú prekážku na ceste za lepším životom.

Amerika   Budova Imigračného úradu dnes. V budove je múzeum prisťahovalectva „Ellis Island Immigration Museum“.

Imigračný úrad

V rokoch 1820 – 1892 sídlil Imigračný úrad na juhu Manhattanu v prístave Castele Garden. Odtiaľ ho presťahovali na ostrov Ellis Island, kde v tieni Sochy Slobody postavili novú budovu z „Gruzíns-kej borovice“ a otvorený bol 1.1.1892. Tento ostrov sa premenil na malé mesto, v ktorom sa nachádzal nový Imigračný úrad, súd, škola, nemocnica, obchody a ubytovne. Večer 17. júna 1897 budova do základov vyhorela. Okamžite začali stavať novú „ohňovzdornú“ budovu otvorenú 17. decembra 1900 a v tento deň prijali 2 251 prisťahovalcov. Cez tento ostrov prešlo medzi rokmi 1892 až 1954 do Ameriky viac ako dvanásť miliónov (uvádza sa aj 17 milionov) prisťahovalcov. V novembri 1954 bol Ellis Island oficiálne uzavretý. V r. 1965 vyhlásili Ellis Island za súčasť Sochy slobody, ktorá bola postavená na susednom ostrove, za Národný pamätník. Po dôkladnej rekonštrukcii otvorili ostrov pre verejnosť a v budove Imigračného úradu zriadili múzeum „Ellis Island Immigration Museum“. Múzeum prijalo takmer 2 milóny návštevníkov ročne.

príchod                                                                    Príchod na Ellis Island

Kontrola na Imigračnom úrade.

Vláda Spojených štátov zaviedla regulačné opatrenia. Do krajiny nesmeli vstúpiť: chorí, najmä na infekčné nemoci, negramotní, a úplne nemajetní – prisťahovalec musel mať majetok, min. 10 dolárov v hotovosti, alebo sponzora. ktorý by sa za neho zaručil. Preto musel každý imigrant absolvovať lekársku a právnu kontrolu. Po prevezení na ostrov Ellis Island oddelili mužov od žien a detí. Všetkých zoradili do radu a čakala na nich vstupná zdravotná prehliadka.

Prehliadka začala už pri vstupe do hlavnej haly. Do haly viedli schody, na konci ktorých stál lekár a pozoroval prichádzajúcich hore schodmi. Všímal si, či niektorý z nich nekríva, či nie je veľmi zadýchaný, či sa u neho navonok neprejavuje nejaká fyzická, psychická alebo motorická porucha. Následne ich kontroloval očný lekár, ktorý po rýchlom zbežnom vyšetrení rozhodol, či dotyčný pokračuje ďalej, alebo ho poslal na detailnejšie vyšetrenia, alebo ho hneď vrátil na najbližší parník do jeho krajiny, odkiaľ prišiel. Od očného lekára ho poslali na ďalšie vyšetrenia, kde sledovali duševné či fyzické deformácie, nákazlivé choroby, tehotenstvo, pohlavné choroby a podobne. Po každom vyšetrení prisťahovalcovi na hruď napísali kriedou nejaký znak, ktorý predstavoval v skratke jeho diagnózu. Po vyšetreniach čakal prisťahovalca pohovor s úradníkom, ktorý mal pred sebou spis o všetkom, čo sa jeho osoby týkalo. Tento spis bol doplnený o jeho chorobopis, ktorý mu tam lekári urobili.

Všetky tieto náležitosti boli podrobne skúmané a na ich základe sa úradník rozhodol, či prisťa-hovalca do krajiny pustí, alebo nie. Úradníkovi často pomáhal tlmočník, keďže väčšina prisťa-hovalcov neovládala anglický jazyk.

lek=arska prehliadka

                                                                          Lekárska prehliadka

 

Každému bolo položených tridsať dva otázok, v ktorých sa ho pýtali na jeho meno, vek, povolanie, krajinu pôvodu, či je vzdelaný, či vie písať, čítať, koľko peňazí si nesie so sebou a podobne.

Ak mali kontrolovaní nejaké problémy umiestnili ich do tzv. „väzby“. Napríklad ženy s deťmi, ktoré cestovali samé, museli v tejto väzbe počkať, kým pre nich neprišiel ich manžel. Ľudia, ktorí cestovali bez peňazí, museli počkať na niekoho, kto im prinesie peniaze, alebo sa za nich verejne

finančne zaručí. Chorí a tehotné ženy boli nútené ostať v nemocnici. Zločinci a políciou hľadané osoby boli hneď zadržané a vyhostené. Táto väzba trvala pre niekoho pár hodín, pre iného pár dní, no našli sa aj takí, ktorí tam strávili niekoľko mesiacov. Približne 80 % všetkých prisťahovalcov strávilo na Ellis Island len niekoľko hodín. Ostatní prisťahovalci boli zadržaní pre nejakú zdravotnú alebo administratívnu príčinu a len 2 % boli automaticky vyhostení z krajiny.

V Amerike

Brezania sa usádzali v priemyselnej oblasti v severovýchodnej oblasti v štátoch New York, New Jersey, Illinois, Connecticut, Ohio, ale najmä v Pensylvánii, kde sa mesto Pittsburg stalo najväčším strediskom Slovákov. Život v Amerike bol pre pre nich ťažkou skúškou. Po neľahkých udalostiach doma, ťažkej a nepríjemnej plavbe po mori, stresujúcich podmienkach na imigračnom úrade sa dostali do ďalšej neľahkej situácie. Prvoradou úlohou bolo usadiť sa, nájsťsi čím skôr prácu a začať sporiť. Vysťahovalci z Brezy boli v drvivej väčšine nekvalifikované pracovné sily, preto sa zamestnávali v baniach a oceliarňach. Práca v týchto profesiách bolačasto oveľa ťažšia ako doma, no pláca sa nedala ani zďaleka porovnať. Baníci a pracovníci v železiarňach mohli zarobiť až $1.50 - $2.00 na deň. Doma by pritom zarobili niečo okolo 15 – 30 centov. Zatiaľ čo muži pracovali v baniach a továrňach, ženy sa buď starali o domácnosť alebo o ubytovne, prípadne tiež pracovali. Ľudia pracovali v neľudských podmienkach, pri nedostatočnej hygiene, v uzavretých priestoroch v baniach a továrňach, časté boli aj smrteľné úrazy.

Prisťahovalci z Brezy sa pripájali k už existujúcim slovenským komunitám, zapájali sa do činnosti slovenských spolkov, prispôsobovali sa novým životným podmienkam. Zdôrazniť ale treba, že pri krstinách, sobášoch, pohreboch, zábave a iných príležitostiach dôsledne zachovávali zvyky, tradície a obrady z domova.

Život Slovákov v Spojených štátoch výstižne charakterizoval významný dejateľ  K. Čulen, keď po-vedal: „Nikde nebolo Slovákom tak dobre ako v Amerike, ale nikde netrpeli toľko ako v Amerike.“

                                                                                        PhDr. Juraj Laššuth

 

Príloha 1:

 

Vek vysťahovalcov:

 

 

 

 

 

 

 

Menej ako 15 rokov:

43

9,9%

Muži:

368

84,6%

Ženy:

67

15,4%

15 – 20 rokov:

150

34,5%

Ženatí:

59

16,0%

Vydaté:

30

44,8%

21 – 25 rokov:

47

10,8%

Slobodní:

308

84,0%

Slobodné:

37

55,2%

26 – 30 rokov:

82

18,9%

 

 

 

 

 

 

31 – 40 rokov

91

20,9%

 

 

 

 

 

 

Viac ako 40 rokov:

22

5,1%

Priemerný vek:     

24,3

rokov

 

 

Neuvedené:

0

0,0%