Obsah

Kultúrne pamiatky

 

Kaplnka pod Pekelnou  postavená  pravdepodobne 1617. V kaplnke sú sadrové odliatky Panny Márie Lurdskej a Bernadety. Na bočných stenách je nápis“ Matka Cirkvi na Vašu česť a našu útechu i na pamiatku 2.vatik.snemu, Boží  ľud v Breze“.

V roku 1991 bolo okolie kaplnky upravené. Voda bola  privedená od prameňa potrubím  ku kaplnke.  V období osláv 400 rokov od založenia obce sa tu prvý krát slúžila sv.omša.

Kaplnka na starom cintoríne pri ceste smerom do Lokce na tzv. starom cintoríne stojí - Kaplnka Všetkých svätých postavená pravdepodobne z konca 18. storočia.V nej sa nachádzal Oltár Piety,ktorý bol ukradnutý v lete 2003 .Teraz je tam  socha Sedembolestnej Panny Márie, vyrobená našim bývalým farníkom Štefanom Svetlákom.... 

Kaplnka pod kostolom - Kaplnka Božieho materstva Panny Márie. Kaplnku postavil  v roku 1863 Ján Placek a Nodžák a v roku 1963 ju obnovil Jozef Matejčík. Socha Panny Márie s Ježiškom  je neskorobaroková pamiatka z konca 18.storočia.

Kaplnka v Starej Vsi. Táto kaplnka je pravdepodobne najstaršia v Breze. O kaplnku sa staral J.Kurtulík. Nachádzajú sa v nej sochy Sedembolestnej Panny Márie a Sv. Jána Nepomuckého.   Sochy sú z prvej polovice 18.storočia.

Kaplnka Sv. Anny. Stojí v tej časti obce ktorej sa hovorí Vyšný koniec. Mala štvorcový pôdorys, štvorhranný tvar s otvorom pre sochu. Bola to drevená soška Sv. Anny, ktorá bola  zničená. V roku  1951 postavili novú kaplnku a kúpili sadrovú sošku sv. Anny.

Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Túto kaplnku postavil pri Škrini v roku 1951 Matej Kormaňák na pamiatku tragickej smrti 11.ročnej dcéry Marty. Sádrovú sošku Nepoškvrneného počatia Panny Márie venovala rehoľná sestra – predstavená z kláštora v Spišškej Novej Vsi.

Kaplnka Božieho milosrdenstva, postavená v roku 2009 v časti obce Lán, ktorá je zasvätená Božiemu milosrdenstvu a Panne Márii Škapuliarskej a Srdcu Ježišovmu.

Kríž na Štrbánkach kedysi ho volali Banasov kríž. Pôvodne to bol malý krížik s korpusom umiestnený na veľkom kríži. V r. 1961 urobil Štefan Bakoš nový kríž z červeného smreka. Naň dal umučenie z  kríža od Mlyna.

Pri mlyne na križovatke ciest do Lestnej a Beňadova stojí kríž už vyše 100 rokov. V roku 1961 urobili  robotníci na úzkokoľajnej  železnici s Františkom Kubašom  5metrov vysoký kríž. Umučenie naň vyrezal Kondela zo Zakamenného.

K ríž v Starej Vsi pri dome Stanislava Romaňáka. Umiestnený betónový kríž. V r.1933 ho dal urobiť Jozef Balek za stlp ako náhradu stlpu so súsoším  Najsvätejšej Trojice., ktorú dal Štefan Matejčík premiestniť svojmu domu. Na kríži je nadpis Spása v Kríži.

Kríž na Grúniku medzi červenými smrekmi už stojí vyše 100 rokov, ktorý dal postaviť Ján Matejčík – cestár.

Kríž pod Zárubami. Postavil ho Jozef Betík takmer pred 200 rokmi. V roku 1964 Ján Kormaňák murár s drevom, starý  poškodený kríž mu spadol pred voz. Dal urobiť nový Kríž z červeného smreka  na ňom je umiestnený malý krížik s pôvodným umučením.

Stĺp Svätej Trojice alebo Stĺp  korunovania Panny Márie Najsvätejšou Trojicou. Tento stĺp postavil Ján Matejčík v roku 1867. Kamenný stĺp a súsošie bolo urobené z pieskovca.

Stĺp sv. Jána Nepomuckého, ktorý je umiestnený v starom cintoríne. Jeho základ tvorí štvorhranný sokeľ s datovaním 1733. V zadu je vyrytý text žalmu – Nie nám Pane, ale tvojmu menu. Vpredu  modlitba po latinsky  Matka Bolestná oroduj za nás.