Obsah

Komisie OZ Obce Breza

 

Komisia ochrany verejného poriadku a kontroly

Predseda: Anton Betík

Členovia:  Bc. Jozef Volček, Anton Kolena

 

Komisia kultúry a sociálnych služieb

Predseda: Ing. Lubica Ľubová

Členovia:   Oľga Matejčíková, Viera Podstrelená, Mária Durčáková

 
Komisia mládeže a športu

Predseda: Peter Sitárik

Členovia:  Ing. Miloš Kormaňák, Durčák Emil, Sitárik Pavol

 

Komisia výstavby plánovania a regionálneho rozvoja

Predseda: Ing. Miloš Kormaňák

Členovia:  Anton Kolena, Anton Betík, Ing. Jozef Maťovčík, Peter Sitárik

 

Komisia ochrany verejného záujmu

Členova: SMER – Oľga Matejčíková, KDH – Ing. Jozef Maťovčík, nezávislý - Michal Betík