Obsah

Komisie OZ Obce Breza

 

Komisia ochrany verejného poriadku a kontroly

Predseda: Anton Kolena

Členovia:  Bc. Jozef Volček, Anton Betík, Ing. Jozef Maťovčík

 

Komisia kultúry

Predseda: Ing. Lubica Ľubová

Členovia:   Ing. Veronika Kubašová, Ing. Magdaléna Matejčíková, Mgr. Dagmar Kormaňáková, Mgr.                        Daniela Matejčíková

 
Komisia sociálnych služieb

Predseda: Mgr. Emília Hládeková

Členovia:  Oľga Matejčíková

 

Komisia mládeže a športu

Predseda: Peter Sitárik

Členovia:   Bc. Stanislav Kormaňák, Pavol Sitárik, Emil Durčák, Mgr. Jozef Janík

 

Komisia výstavby plánovania a regionálneho rozvoja

Predseda: Ing. Jozef Maťovčík

Členovia:  Anton Kolena, Anton Betík, Ing. Miloš Kormaňák 

 

Komisia ochrany verejného záujmu

Členova: SDKÚ – Mgr. Emília Hládeková

                SMER – Bc.Jozef Volček

                  KDH – Stanislav Kormaňák

           nezávislý - Anton Betík