Obsah

Starosta obce

 

Ing. Ladislav Matejčík

 starosta 

Telefón: 043/557 62 29

Fax: 043/ 552 11 60

E-mail: breza@orava.sk

 

 

Oznámenie funkcií zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2019