Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá ku stavebnému konaniu

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 312x | 07.05.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 325x | 07.05.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty Stiahnuté: 300x | 07.05.2017

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 455x | 07.05.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 280x | 07.05.2017

Stránka

  • 1