Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá ku stavebnému konaniu

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 419x | 07.05.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 66x | 17.09.2021

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 427x | 07.05.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty Stiahnuté: 400x | 07.05.2017

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 621x | 07.05.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 380x | 07.05.2017

Tlačivá

Žiadosť o pripojenie do kanalizačnej siete Stiahnuté: 188x | 03.02.2022

Stránka

  • 1