Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá ku stavebnému konaniu

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 353x | 07.05.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 6x | 07.06.2021

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 360x | 07.05.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty Stiahnuté: 342x | 07.05.2017

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 522x | 07.05.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 317x | 07.05.2017

Stránka

  • 1