Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá ku stavebnému konaniu

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 366x | 07.05.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 17x | 17.09.2021

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 370x | 07.05.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty Stiahnuté: 353x | 07.05.2017

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 539x | 07.05.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 329x | 07.05.2017

Stránka

  • 1