Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá ku stavebnému konaniu

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 381x | 07.05.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 27x | 17.09.2021

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 385x | 07.05.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty Stiahnuté: 367x | 07.05.2017

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 563x | 07.05.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 343x | 07.05.2017

Stránka

  • 1