Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá ku stavebnému konaniu

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 192x | 07.05.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 209x | 07.05.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty Stiahnuté: 191x | 07.05.2017

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 243x | 07.05.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 180x | 07.05.2017

Stránka

  • 1