Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá ku stavebnému konaniu

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 344x | 07.05.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 349x | 07.05.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty Stiahnuté: 328x | 07.05.2017

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 506x | 07.05.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 306x | 07.05.2017

Stránka

  • 1