on-line žiadosti

Vytvorené: 19.09.2014 | čítať celý článok | Čitateľov: 41

Oznámenie o určení počtu poslancov

 

  

Obec   B R E Z A

 

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

15. novembra 2014

        Obecné  zastupiteľstvo v     B R E Z E

podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením  zo  dňa 6. júna  2014 č. 2/2014  určilo, že Obecné  zastupiteľstvo v BREZE bude mať celkom   poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Breze  dňa 08.09.2014 

Vytvorené: 12.09.2014 | čítať celý článok | Čitateľov: 89

Uvítanie detí 2014

V piatok 29.septembra sa niesol v slávnostnom duchu. Postarali sa oň noví, najmladší občania našej obce. Starosta obce Ing. Ladislav Matejčík ich pozval spolu aj s rodičmi, aby sa nielen zoznámili, ale aby ich slávnostne privítal do rodiny občanov obce Breza. 

Pripravený bol milý kultúrny program v podaní folklórneho súboru a detí z materskej škôlky. Nasledovali podpisy do Kroniky našej obce, kde rodičia k menám svojich novorodeniatok pridali svoje podpisy. Starosta obce rodičom osobne poblahoželal k narodeniu ich detí a okrem prianí im odovzdal kvet a malý darček. Následne sa rodičia s dieťaťom vyfotografovali pri kolíske na Uvítací list, ktorý im bude doručený v čo najkratšom čase. 

V období od 01.augusta 2013 do 31.júla 2014 sa narodili:

Gréta Matejčíková

Aneta Volčeková

Adam Ľuba

Vivien Urbaníková

Sára Kubašová

Dominika Brčáková

Sofia Slovíková

Barbora Mäsiarová

Samuel Smolár

Mikael Mäsiar

Anton Kurtulík

Sofia Bakošová

Adam Volček

Timotej Cehlárik

Jakub Hlavatík

Juraj Dudášik

Zdeno Feranec

Diana Svajčíková

Karolína Floreková

Tomáš Bakoš

František Urbaník

Melissa Jadroňová

Tomáš Matejčík

Vytvorené: 02.09.2014 | čítať celý článok | Čitateľov: 154

Vianočné trhy 2014

Oznamujeme všetkým občanom, ktorí majú záujem prezentovať alebo predávať svoje výrobky na Vianočných trhoch, aby sa prihlásili na obecný úrad v Breze.

Vytvorené: 27.08.2014 | čítať celý článok | Čitateľov: 72

Brezanský život 2014

Čitateľov: 182

Pozvánka

Starosta obce Ing. Ladislav Matejčík  pozýva rodičov detí narodených od 1.8.2013 do 31.07.2014 na "Uvítanie detí", ktoré sa uskutoční 29. augusta 2014 o 9.30 hod. v kultúrnom dome v Breze.

  

Vytvorené: 22.07.2014 | Čitateľov: 136

Mobilné odbery: NTS pracovisko Martin

 MSČK  v Breze oznamuje darcom krvi, že v roku 2014 sa uskutočnia mobilné odbery podľa rozpisu

 

Vytvorené: 08.04.2014 | Čitateľov: 413

Voľby prezidenta Slovenskej republiky (druhé kolo)

 

Dňa 29. marca 2014 sa uskutočnilo II. kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky.  Občania si zvolili v demokratických voľbách za nového prezidenta Ing. Andreja Kisku - nezávislého kandidáta.

 

                 

 

Vytvorené: 13.03.2014 | čítať celý článok | Čitateľov: 477
< predchádzajuca | nasledujúca >