Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

 

 za starostu obce bol zvolený

Ing. Ladislav Matejčík s počtom hlasov 428

  

za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení

 

1.      Kolena Anton                            s počtom hlasov 361

2.      Bc.Volček Jozef                        s počtom hlasov 332

3.      Matejčíková Oľga                     s počtom hlasov 274

4.      Mgr.Hládeková Emília              s počtom hlasov 272

5.      Ing.Maťovčík Jozef                   s počtom hlasov 257

6.      Kormaňák Stanislav                 s počtom hlasov 254

7.      Betík Anton                              s počtom hlasov 247

8.      Ing.Ľubová Ľubica                    s počtom hlasov 235

9.      Sitárik Peter                              s počtom hlasov 231

           

10.   Ing.Kurtulík Emil                       s počtom hlasov 176

11.   Mgr. Vnučáková Jarmila           s počtom hlasov 90

12.   Bakoš Jozef                               s počtom hlasov 73

13.   Hládek Štefan                            s počtom hlasov 64

Vytvorené: 16.11.2014 | čítať celý článok | Čitateľov: 255

Vianočné trhy 2014

Oznamujeme všetkým občanom, že Vianočné trhy sa uskutočnia dňa 06.12.2014, t.j. v sobotu so začiatkom o 13-tej hodine.

Všetci občania ktorí majú záujem prezentovať alebo predávať svoje výrobky na Vianočných trhoch, nech sa prihlásia na obecný úrad v Breze.

Vytvorené: 27.08.2014 | čítať celý článok | Čitateľov: 211

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Dňa 26.09.2014 miestna volebná komisia preskúmala kandidátne listiny a rozhodla o zaregistrovaní kandidátov.

Na starostu obce Breza je zaregistrovaný 1 kandidát. 

Na poslanca obecného zastupiteľstva je zaregistrovaných 13 kandidátov, z ktorých si občania môžu zvoliť 9 poslancov do obecného zastupiteľstva.

 

VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce v Breze 15.novembra 2014

1.     Ladislav Matejčík, Ing., 46 r., starosta obce, Breza č.446, nezávislý kandidát 

 

 

 

VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

v Breze 15.novembra 2014

 

1.     Jozef Bakoš, 45 r., elektromechanik, Breza č.155, SNS

2.     Anton Betík, 44 r., policajt, Breza č.462, nezávislý kandidát

3.     Štefan Hládek, 53 r., živnostník, Breza č.14, SNS

4.     Emília Hládeková, Mgr., 54 r., zdravotná sestra, Breza č.67, SDKÚ-DS

5.     Anton Kolena, 41 r.,  štátny zamestnanec, Breza č.136, SMER-SD

6.     Stanislav Kormaňák, 57 r., hasič, Breza č.27, KDH

7.     Emil Kurtulík, Ing., 28 r., bezpečnostný technik, Breza č.191, SMER-SD

8.     Ľubica Ľubová, Ing., 40 r., podnikateľka, Breza č.336, KDH

9.     Oľga Matejčíková, 56 r., technička, Breza č.208, SMER - SD

10.  Jozef Maťovčík, Ing., 45 r., štátny zamestnanec, Breza č.247, KDH

11.  Peter Sitárik, 46 r., živnostník, Breza č.384, SMER-SD

12.  Jarmila Vnučáková, Mgr., 57 r., učiteľka, Breza č.349, TIP 

13.  Jozef Volček, Bc., 38 r., zdravotný záchranár, Breza č.213, SMER SD

Vytvorené: 01.10.2014 | čítať celý článok | Čitateľov: 257

Tlačivá ku stavebnému konaniu

Vytvorené: 19.09.2014 | čítať celý článok | Čitateľov: 179

Oznámenie o určení počtu poslancov

 

  

Obec   B R E Z A

 

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

15. novembra 2014

        Obecné  zastupiteľstvo v     B R E Z E

podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením  zo  dňa 6. júna  2014 č. 2/2014  určilo, že Obecné  zastupiteľstvo v BREZE bude mať celkom   poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Breze  dňa 08.09.2014 

Vytvorené: 12.09.2014 | čítať celý článok | Čitateľov: 211

Uvítanie detí 2014

V piatok 29.septembra sa niesol v slávnostnom duchu. Postarali sa oň noví, najmladší občania našej obce. Starosta obce Ing. Ladislav Matejčík ich pozval spolu aj s rodičmi, aby sa nielen zoznámili, ale aby ich slávnostne privítal do rodiny občanov obce Breza. 

Pripravený bol milý kultúrny program v podaní folklórneho súboru a detí z materskej škôlky. Nasledovali podpisy do Kroniky našej obce, kde rodičia k menám svojich novorodeniatok pridali svoje podpisy. Starosta obce rodičom osobne poblahoželal k narodeniu ich detí a okrem prianí im odovzdal kvet a malý darček. Následne sa rodičia s dieťaťom vyfotografovali pri kolíske na Uvítací list, ktorý im bude doručený v čo najkratšom čase. 

V období od 01.augusta 2013 do 31.júla 2014 sa narodili:

Gréta Matejčíková

Aneta Volčeková

Adam Ľuba

Vivien Urbaníková

Sára Kubašová

Dominika Brčáková

Sofia Slovíková

Barbora Mäsiarová

Samuel Smolár

Mikael Mäsiar

Anton Kurtulík

Sofia Bakošová

Adam Volček

Timotej Cehlárik

Jakub Hlavatík

Juraj Dudášik

Zdeno Feranec

Diana Svajčíková

Karolína Floreková

Tomáš Bakoš

František Urbaník

Melissa Jadroňová

Tomáš Matejčík

Vytvorené: 02.09.2014 | čítať celý článok | Čitateľov: 286

Brezanský život 2014

Čitateľov: 438

Pozvánka

Starosta obce Ing. Ladislav Matejčík  pozýva rodičov detí narodených od 1.8.2013 do 31.07.2014 na "Uvítanie detí", ktoré sa uskutoční 29. augusta 2014 o 9.30 hod. v kultúrnom dome v Breze.

  

Vytvorené: 22.07.2014 | Čitateľov: 276
< predchádzajuca | nasledujúca >