Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Žilinský
Okres Námestovo
Región Biela Orava
Počet obyvateľov 1636
Rozloha 2252 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1580

 

Obec Breza

Obec Breza je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. Z administratívneho hľadiska je obec začlenená do okresu Námestovo a Žilinského samosprávneho kraja.
Breza

Správy

12.09.2017

CYKLOPRETEKY PRE MLÁDEŽ DO 18 ROKOV

Cyklopreteky pre deti a mládež

Detail

24.07.2017

Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Detail

23.01.2017

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Breza

Obecné zastupiteľstvo obce Breza uznesením číslo 44/2016 zo dňa 16.12.2016 schválilo vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Breza a ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Breza a náležitosti písomnej prihlášky.

Detail

09.10.2016

Jednoduchá pozemková úprava

 V našej obci bol spracovaný komplexný urbanistický návrh – zastavovacia štúdia IBV, kde sa v lokalite Brehy plánuje zastavať územie v rozlohe  5,5 ha, kde by mali byť vytvorené v zmysle nového územného plánu obce stavebné pozemky.

Detail

18.12.2014

Úrad práce

Úrad práce

Detail

Fotogaléria

Deň matiek 2016

Deň detí 2017

Úradná tabuľa

Kalendár akcií