Vianočné trhy 2016

 

Vytvorené: 21.11.2016 | čítať celý článok | Čitateľov: 53

URBÁR – POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO OBCE BREZA - VÝZVA

Vážení spolupodielníci Urbáru – Pozemkové spoločenstvo obce Breza oznamujeme Vám, že vzhľadom na nejednoznačný výklad zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách je potrebné zvolať nové Valné zhromaždenie. Jediným bodom programu Valného zhromaždenia bude doplnková voľba členov Výboru spoločenstva, nakoľko pri prvej voľbe nedostali štyria členovia dostatočný počet hlasov. Podľa zákona o pozemkových spoločenstvách je totiž potrebné, aby každý člen výboru získal nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.

Schôdza sa predbežne uskutoční dňa 8.januára 2017 v sále kultúrneho domu v Breze. Čas a presný termín schôdze oznámime na stránke obce www.breza.sk. a každému členovi bude zaslaná pozvánka. Pre viac informácií volajte p. Petrovi Sitárikovi na číslo 0915 875 857

V Breze dňa 18.11.2016 

Vytvorené: 18.11.2016 | čítať celý článok | Čitateľov: 55

Jednoduchá pozemková úprava

 

Vytvorené: 19.10.2016 | čítať celý článok | Čitateľov: 428

Brezanský život 2016

Čitateľov: 1072

Brezanský život 2014

Čitateľov: 2212