Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky - archív 2017

Zmluvy 2017

P.č.

Názov zmluvy Dátum zverejnenia Veľkosť

1.

Dodatok ku kúpnej zmluve - Vnučák

24.01.2017 (822.09kB)
2.

Zmluva o poskytnutí služieb -

EKOAUDITOR, spol. s r.o.

24.01.2017 (4253.46kB)
3.

Zámenná zmluva - Matejčík

15.02.2017 (1697.48kB)
4.

Zmluva o poskytnutí NFP

č. KŽP-PO4-SC431-2015-6-193

-I- -II- -III-

02.03.2017

(16300.5kB)

(14820.94kB)

(19094.87kB)

(8380.39kB)

5.

Zámenná zmluva - Sihelská

07.04.2017 (1639.32kB)
6. Zmluva č.147105 - DPO SR 01.06.2017 (3067.59kB)
7. Zmluva o dielo č.2/2017- DOPSTAV 02.06.2017 (3790.62kB)
8. Zmluva o poskytnutí služieb - MAKROAUDIT s.r.o. 16.06.2017 (4207.90kB)
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.