Obsah

Mária Durčáková


Úloha v org. štruktúre

Obecný úrad Breza - Administratívna pracovníčka
Breza 56, Breza

Komisia kultúry a sociálnych služieb - člen