Obsah

Mgr. Mária Majcherová


Úloha v org. štruktúre

Obecný úrad Breza - Účtovníčka
Breza 56, Breza