Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky - archív 2013

Zmluvy 2013

Názov zmluvy Veľkosť Zverejnené

Kúpna zmluva T. Matejcik

(3194.42kB)

Oravská vodárenská spoločnosť - Zmluva č. 58/2013 o postúpení investičných práv a povinností

(982.81kB)

26.2.2013

Dohoda o ukončení poskytovania služieb v oblasti verejného obstarávania CVO, s.r.o.

(1101.05kB)

2.3.2013

Slovak telecom - dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

(4653.87kB)

24.1.2013

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č 221 005 / 2012 - Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s.r.o.

(770.14kB)

14.5.2013

Ministerstvo hospodárstva SR dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - SIEA

(5615.58kB)

21.6.2013

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávr. finančného príspevku-Min. ŽP SR

(3918.93kB)

25.6.2013

Dodatok k zmluve PC plus

(321.6kB)

1.7.2013

Zmluva s CVO

(3472.2kB)

3.7.2013

Zmluva o poskytnutí reklamy

(1738.82kB)

22.7.2013

Zmluva so Strabag o dodavke stavebnych prác

(6596.34kB)

31.7.2013

Dodatok ku kúpnej zmluve č. V1366

(854.56kB)

6.8.2013

Dodadok č.1 k zmluve o nájme verejného vodovodu

(891.86kB)

9.8.2013

Kúpna zmluva Elena_Hurkotová.pdf

(1089.95kB)

3.9.2013

Dodatok č. 1 ku zmluve s GreEnergy Slovakia s.r.o.

(1453.14kB)

16.9.2013

Kúpna zmluva č.KO 02/13

(2421.03kB)

8.10.2013

Kúpna zmuva p. Podstrelená

(970.8kB)

16.10.2013

Zámenná zmluva Milan Vnučák

(1225.67kB)

25.10.2013

Zmluva o prevode práv GreEnergy a Prvá Zámocká

(1044.29kB)

26.10.2013

Zmluva o postúpení investičných práv OVS

(1091.7kB)

5.11.2013

Výzva na predkladanie ponúk na športové oblečenie pre združenie ECHO

(701.7kB)

5.11.2013

Kúpna zmluva p. Maťovčík

(1539.91kB)

12.11.2013

Dodatok č.2 k poistnej zmluve č.8080074326

(878.02kB) 16.11.2013

Kúpna zmluva p. Romaňáková

(1018.61kB)

18.11.2013

Zmluva s EKOAUDITOR s.r.o.

(2349.79kB)

25.11.2013

Dodatok k zmluve so Slovenskou poisťovňou

(991.47kB)

28.11.2013

Zmluva s Úradom vlády o poskytnuti dotácie

(2502.73kB)

28.11.2013

Zámenná zmluva p. Vnučák - dodatok

(1048.8kB)

12.12.2013

Dodatok ku zmluve o nenávratný príspevok s MVŽP

(4326.33kB)

18.12.2013


Prílohy

zmluva_matejcik_2013..pdf (3194.42kB)
oravska_vodarenska_spolocnost_2013.pdf (982.81kB)
dohoda_cvo_2013.pdf (1101.05kB)
dodatok Slovak telecom_2013.pdf (4653.87kB)
dodatok c.1 Cestne stavby Liptovsky Mikulas_2013.pdf (770.14kB)
zamenna_zmluva2013.pdf (1225.67kB)
zmluva_Strabag.pdf (6596.34kB)
Ministerstvo_hospodarstva_SR_dodatok_c.1_2013.pdf (5615.58kB)
Ministerstvo_zivotneho_prostredia_SR_dodatok_c.2_2013.pdf (3918.93kB)
dodatok_pc_plus_2013.pdf (321.6kB)
Zmluva_s_CVO_2013.pdf (3472.27kB)
Zmluva_o_poskytnuti_reklamy_2013.pdf (1738.82kB)
dodatok_ku_kupnej_zmluve_cV1366.pdf (854.56kB)
dodatok_c.1_k_zmluve_o_najme_verejneho_vodovodu.pdf (891.86kB)
Kupna_zmluva_Elena_Hurkotova_2013.pdf (1089.95kB)
Dodatok_c.1_k_Zmluve_o_dielo_2013.pdf (1453.14kB)
Kupna_zmluva_KO2013.pdf (2468.51kB)
Kupna_zmluva_Podstrelena.pdf (970.8kB)
zmluva_oprevodeprav_2013.pdf (1044.29kB)
Zmluva_3732013_o_postupeni_investicnych_prav_2013.pdf (1091.7kB)
kupna_zmluva_matovcik_2013.pdf (1539.91kB)
kupna_zmluva_romanakova2013.pdf (1018.61kB)
Slovenska_poistovna_dodatok_2013.pdf (991.47kB)
zmluva_urad_vlady_2013.pdf (2502.73kB)
Vyzva_na_predklanie_ponuk_2013.pdf (701.7kB)
dodatok_zamenna_zmluva_2013.pdf (1048.8kB)
dodatok3_ministersvo_zivotneho_prostredia_2013.pdf (4326.33kB)
zmluva_ekoauditor_2013.pdf (2349.79kB)
Dodatok_c_2_k_poistnej_zmluve_c_8080074326.pdf (878.02kB)