Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky - archív 2015

Zmluvy 2015

P.č.

Názov zmluvy

Veľkosť

Dátum

1

Dodatok č.4 ku zmluve č.20070626/6695

(666.63kB) 24.02.2015
2

Zámenná zmluva - Janík Jaroslav a Obec Breza

(1797.33kB) 09.03.2015
3

Mediatel

(1536.65kB) 07.04.2015
4

Zmluva o poskytnutí finančného prípsevku č.2/2015, ZSE a.s.

(3555.01kB) 27.04.2015
5

Kúpna zmluva - Volčeková Elena, Florek Miroslav a Obec Breza

(1162.07kB) 04.05.2015
6

Licenčná zmluva - GEODETICCA

(3365.18kB) 02.07.2015
7

Zmluva o poskytnutí služby - GEODETICCA

(7461.2kB) 02.07.2015
8

Zmluva č.108575 08U01

(9939.3kB) 02.07.2015
9

Zmluva o výpožičke

(2332.78kB) 17.07.2015
10

Kúpna zmluva - Matejčík Štefan, Kormaňák Pavol, Povalová Anna a Obec Breza

(1944.59kB) 10.08.2015
11

Zmluva o grantovom účte - Prima banka Slovensko, a.s.

(860.17kB) 18.09.2015
12

Zmluva o dielo č.56/2015 - SLOW-MAD PIEŠŤANY, s.r.o.

(7513.85kB) 22.09.2015
13

Zmluva o odbere, preprave, ďalšom nakladaní a zneškkodňovaní odpadov - Peter Bolek - EKORAY

(1614.37kB) 21.10.2015
14

Zámenná zmluva Anton Šimek

(1695.87kB) 27.10.2015
15

Zmluva o grantovom účte - Prima banka Slovensko, a.s.

(853.86kB) 09.11.2015
16

Dodatok č.3 k zmluve o dielo č.04/02/2010 na dielo - stavbu: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava, 2.etapa, Breza, kanalizácia

(506.88kB) 23.11.2015
17

Zmluva o výpožičke č.KRHZ-ZA-R-540-005/2015

(4345.78kB) 26.11.2015
18

Zmluva č. 112161 08U03

(10269.92kB) 26.11.2015
19

Zmluva č.514/2015 o postúpení investičných práv a povinností

(1249.23kB) 30.11.2015
20

Zmluva o výpožičke č.KRHZ-ZA-OPT-542/2015

(5107.81kB) 01.12.2015
21

Dodatok č.4 k zmluve o dielo

(786.7kB) 04.12.2015
22

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR

(3972.87kB) 07.12.2015
23

Dohoda o zneškodnení odpadov 5/2015

(1532.54kB) 08.12.2015
24

Dodatok č.4 k Flotilovej poistnej zmluve pre PZP

(1295.09kB) 14.12.2015


Prílohy

Dodatok_c4.pdf (666.63kB)
Zamenna_zmluva_Janik.pdf (1691.04kB)
mediatel.pdf (1536.65kB)
Zmluva_o_poskytnuti_financneho_prispevku_c.22015.pdf (3555.01kB)
Kupna_zmluva_Volcekova_Florek.pdf (868kB)
Licencna_zmluva_Geodeticca.pdf (3365.18kB)
Zmluva o posk. sluzby_Geodeticca.pdf (7461.2kB)
Zmluva_c_10857508U01.pdf (9939.3kB)
Kupna_zmluva_Matejcik_Kormanak_Povalova.pdf (1944.59kB)
Prima_banka.pdf (860.17kB)
Zmluva_o_dielo_c.562015.pdf (7513.85kB)
Zmluva_o_odbere_preprave_dalsom_nakladani_a_zneskodnovani_odpadov-EKORAY.pdf (1614.37kB)
Zmluva_o_grantovom_ucte.pdf (853.86kB)
Dodatok_c3.pdf (506.88kB)
Zmluva _o_vypozicke_c.KRHZ-ZA-R-540-0052015.pdf (4345.78kB)
Zmluva_c_11216108U03.pdf (10269.92kB)
Zmluva_o_poskytnuti_dotacie.pdf (3972.87kB)
Zmluva_o_poskytnuti_dotacie^1.pdf (3972.87kB)
Zmluva_o_vypozicke.pdf (2332.78kB)
Dodatok_c4_k_zmluve_o_dielo.pdf (786.7kB)
Dohoda_o_zneskodneni_odpadov_52015.pdf (1532.54kB)
Zmluva_o_vypozicke_cKRHZ-ZA-OPT-542_2015.pdf (5107.81kB)
Dodatok_c4_k_flotilovej_poistnek_zmluve_pre_PZP.pdf (1295.09kB)
Zmluva_c.514_2015.pdf (1249.23kB)
Zamenna_zmulva_Simek.pdf (1695.87kB)