Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky - archív 2016

Zmluvy 2016


P.č.

Názov zmluvy

Dátum

Veľkosť

1.

Zmluva o dielo 02/2016 -"Oprava športového zariadenia Breza - Úprava soc.zariadenia, rozvodov vody, kanalizácie, dlažby a obkladov"

22.02.2016 (3409.53kB)
2.

Zmluva o dielo č.12/2016 - "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Breza"

10.03.2016 (9017.96kB)
3.

Zmluva o dielo č.05/2016 - "Modernizácia palivovej sústay a prístavba kotolne, Breza"

10.03.2016 (4332.41kB)
4.

Zámenná zmluva - Zuzana Kuboleková

15.03.2016 (2386.16kB)
5.

Zámenná zmluva - Mária Maťovčíková

15.03.2016 (2512.12kB)
6.

Zmluva o odbere odpadov

24.05.2016 (1603.72kB)
7.

Zmluva č.29/2016 - "Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke materskej školy v Breze"

20.06.2016 (10127.44kB)
8.

Zmena poistnej zmluvy č.511060133 - dopoistenie

27.06.2016 (6446.54kB)
9.

Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi

27.06.2016 (1889.56kB)
10.

Zmluva č.2532016 - OVS, a.s.

04.07.2016 (2424.27kB)
11.

Zmluva o dielo - REN s.r.o.

18.08.2016 (4436.01kB)
12.

Zmluva o dielo a poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov

04.10.2016 (2619.21kB)
13.

Zmluva o dielo č.01/2016 - Ing.Dibdiak Pavol - Geodetické a kartografické práce

21.10.2016 (2804.65kB)
14.

Zmluva o dielo č. 20B/2016 - Dokončenie stavebných úprav MK Breza - Podzáruby

08.11.2016 (3745.23kB)
15.

Kúpna zmluva - Vnučák

18.11.2016 (1478.36kB)
16.

Zmluva o dielo - ELSPOL-SK, s.r.o.

14.12.2016 (1858.45kB)
17.

Dodatok č.5 k zmlue o dielo

20.12.2016 (538.14kB)
18.

Zmluva o dielo a poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov

28.12.2016 (3187.55kB)
19.

Dohoda o zneškodňovaní odpadov 5/2016

28.12.2016 (1341.95kB)
20.

Zmluva o grantovom účte - Prima banka Slovensko a.s.

30.12.2016 (741.01kB)


Prílohy

Zmluva_o_dielo_c022016.pdf (3409.53kB)
Zmluva_o_dielo_c122016.pdf (9017.96kB)
Zmluva_o_dielo_c52016.pdf (4332.41kB)
Zamenna_zmluva_Matovcikova.pdf (2490.42kB)
Zamenna_zmluva_Kubolekova.pdf (2395.25kB)
Zmluva_o_odbere_odpadov.pdf (1603.72kB)
Zmluva_o_dielo_c292016.pdf (10127.44kB)
Zmena_PZ_c_511060133.pdf (6446.54kB)
Zmluva_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi.pdf (1889.56kB)
Zmluva_c_2532016.pdf (2424.27kB)
Zmluva_o_dielo.pdf (4436.01kB)
Zmluva_o_dielo_a_poverenie_sprostredkovatela_na_spracovanie_osobnych_udajov.pdf (2619.21kB)
Zmluva_o_dielo_c_012016.pdf (2804.65kB)
Zmluva_o_dielo_c_20B2016.pdf (3745.23kB)
Kupna_zmluva_Vnucak.pdf (1478.36kB)
zmluva_o_dielo.pdf (1858.45kB)
Dodatok_c_5_k_zmluve_o_dielo.jpg (538.14kB)
Zmluva_o_dielo^1.pdf (3187.55kB)
Dohoda_o_zneskodneni_odpadov_5_2016.pdf (1341.95kB)
Zmluva_Prima_banka.jpg (741.01kB)